Số Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
Quyết định số 2998/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Tri Tôn năm 2022

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

24/7/2023

Quyết định số 3384/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách Nhà nước huyện Tri Tôn năm 2021

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

08/08/2022

Quyết định số 9539/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Tri Tôn năm 2020

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

20/09/2021

Quyết định số 2897/QĐ-UBND Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Tri Tôn năm 2019

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

11/08/2020

Quyết định số 58/QĐ.UBND Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Tri Tôn năm 2018

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

14/01/2020

  • 1
=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===