CƠ CẤU TỔ CHỨC KHỐI ĐẢNG

Huyện Ủy

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHỐI ĐẢNG

23/01/2019

        I- Văn phòng Huyện ủy:

            - Tổng số biên chế: 16 ( gồm chánh văn phòng 01; Phó chánh văn phòng 03, chuyên viên 02; văn thư lưu trữ 03; hành chánh quản trị 02; tạp vụ 05)

            - Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu, phục vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

        II- Ban Tổ Chức Huyện ủy

            - Tổng số biên chế: 08 ( gồm Trưởng ban 01; Phó Trưởng ban 02, chuyên viên 05).

            - Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và công tác cán bộ (quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, luân chuyển cán bộ, phát triển đảng viên, cấp phát thẻ đảng viên, xét tặng huy hiệu tuổi đảng…)

        III- Ban Tuyên giáo Huyện ủy

            - Tổng số biên chế: 06 ( gồm Trưởng ban 01; Phó Trưởng ban 01, chuyên viên 04).

            - Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng, huấn học, tuyên truyền, khoa giáo, lịch sử đảng, dư luận xã hội…

        IV- Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy

            - Tổng số biên chế: 06 ( gồm Chủ nhiệm 01; Phó chủ nhiệm 02, ủy viên 02, chuyên viên 01).

            - Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát (kiểm tra chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chính sách, pháp luật… ).

        V- Ban Dân vận Huyện ủy

            - Tổng số biên chế: 05 ( gồm Trưởng ban 01; Phó Trưởng ban 01, chuyên viên 03).

            - Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền vận động quần chúng, công tác dân tộc, tôn giáo và công tác xây dựng đoàn thể vững mạnh.

         VI- Trung Tâm bồi dưỡng chính trị

            - Tổng số biên chế: 05( gồm Giám đốc 01; Phó Giám đốc 01, cán bộ 03).

            - Chức năng nhiệm vụ: Tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên…

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===