28|11|2019

Đăng xd NTM UBMTTQVN xã Cô Tô tiếp tục vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cô Tô luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu l ...

26|11|2019

Lương An Trà hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới

Được chọn là xã thực hiện xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới của huyện trong năm 2019, Đảng bộ, chính ...

10|10|2019

Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Lương Phi đạt chuẩn Nông thôn mới

Ngày 09/10/2019, tại xã Lương Phi, UBND huyện Tri Tôn tổ chức lễ công bố quyết định của chủ tịch UB ...

08|10|2019

Kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chí số 11,12 và 14.3 xã Lương An Trà

Ngày 7/10/2019, Phòng lao động thương binh và xã hội huyện Tri Tôn đã có buổi kiểm tra kết quả thực ...

04|10|2019

Lương Phi nỗ lực xây dựng xã Đạt chuẩn Nông thôn mới

Lương Phi được tỉnh chọn là một trong xã điểm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông ...

25|09|2019

Lương An Trà phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2019

Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo nô ...

25|09|2019

Sở văn hóa thể thao và du lịch kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chí số 6,8 và 16 xã Lương An Trà

Ngày 24/9/2019, Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh An Giang kết hợp cùng Phòng văn hóa huyện Tri Tô ...

22|09|2019

Lương Phi thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với xây dựng nông thôn mới

Lương Phi là một xã miền núi dân tộc. Toàn xã có 2.674 hộ với 10.367 khẩu; trong đó, đồng bào người ...

13|09|2019

Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Lương An Trà

Ngày 12/09/2019, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Tri Tôn, do ...

07|09|2019

Sở Công thương kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chí số 4 và 7 xã Lương An Trà

Ngày 06/9/2019, Sở Công thương tỉnh An Giang, kết hợp cùng Phòng kinh tế hạ tầng huyện Tri tôn đã có ...

26|07|2019

Phụ nữ Lương An Trà - Vận động hội viên Hội phụ nữ bảo vệ môi trường

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lương An Trà đã phát huy vai trò, chú trọng tuyên truyền, xây ...

23|07|2019

Chung tay xây dựng nông thôn mới – chính sách hợp lòng dân

Xã Lương Phi có diện tích tự nhiện là 4.115 hecta, toàn xã có 2.674 hộ với 10.367 nhân khẩu, trong n ...

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn