Số Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
Quyết định số 1380/QĐ-TTg Phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”

Thủ tướng Chính Phủ

18/10/2018

Nghị quyết số 43/2017/QH14 Nghị quyết Về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020

Quốc hội

21/06/2017

Nghị quyết số 45/2017/QH14 Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016”

Quốc hội

21/06/2017

Nghị quyết số 44/2017/QH14 Nghị quyết Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Quốc hội

21/06/2017

Nghị quyết số 42/2017/QH14 Nghị quyết Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Quốc hội

21/06/2017

Luật số 15/2017/QH14 Luật quản lý, sử dụng tài sản công

Quốc hội

21/06/2017

Luật số 10/2017/QH14 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Quốc hội

20/06/2017

Nghị quyết số 41/2014/QH14 Nghị quyết Về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13,Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13,Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13

Quốc hội

20/06/2017

Luật số 14/2017/QH14 Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Quốc hội

20/06/2017

Luật số 13/2017/QH14 Luật cảnh vệ

Quốc hội

20/06/2017

Luật số 12/2017/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13

Quốc hội

20/06/2017

Luật số 11/2017/QH14 Luật trợ giúp pháp lý

Quốc hội

20/06/2017

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn