07|12|2019

Tri Tôn đánh giá phân hạn sản phẩm OCOP

Ngày 6/12/2019 UBND huyện Tri Tôn kết hợp cùng sở nông nghiệp và phát triển nông thôn An Giang tổ ch ...

22|11|2019

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh An Giang phối hợp UBND xã Tân Tuyến tổ chức Tập huấn các quy trình

Sáng ngày 21/11/2019, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh An Giang phối hợp UBND xã Tân Tuyến tổ chức ...

24|10|2019

Núi Tô tập huấn lớp sáng lập viên

Trong 02 ngày, từ ngày 22 – 23/10/2019 . Tại Hội trường UBND xã Núi Tô, Liên minh hợp tác xã tỉnh ...

22|10|2019

Trao bò giống sinh sản cho hộ nghèo xã Tân Tuyến

Ngày 21/10/2019, Chi cục Phát triển nông thôn kết hợp cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ...

04|10|2019

Lễ trao tặng bò giống sinh sản cho hộ nông dân nghèo xã Ô lâm năm 2019

Sáng ngày 03/10/2019, Hội Nông dân tỉnh An Giang phối hợp với Hội Nông dân huyện Tri Tôn và UBND xã ...

25|09|2019

Hội nghị tập huấn mô hình “Hỗ trợ giống bò sinh sản cho các hộ nghèo năm 2019 tại xã Ô Lâm

Sáng ngày 23/09/2019, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh An Giang, Hội Nông dân huy ...

05|09|2019

Kiểm tra việc thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao xã Tà Đảnh

Sáng ngày 4/9/2019, Ban Chỉ Đạo xây dựng nông thôn mới huyện Tri Tôn đến xã Tà Đảnh kiểm tra việc th ...

09|08|2019

tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả cho thanh niên xã Núi Tô

Chiều, ngày 08/8/2019.Tại hội trường UBND xã núi Tô, Đoàn thanh niên xã Núi Tô phối hợp với Chi cục ...

05|07|2019

Xã Núi Tô diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng

Nhằm tuyên truyền về sự nguy hiểm của cháy rừng đồng thời nâng cao kiến thức ứng phó với cháy rừng v ...

29|06|2019

Tập huấn sáng lập viên Hợp tác xã với chuyên đề các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã năm 2

Tại Hội trường UBND xã Lạc Quới, Liên minh hợp tác xã tỉnh An Giang phối hợp với Phòng Nông nghiệp v ...

27|06|2019

Tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa Nhật cho nông dân xã Tân Tuyến

Sáng ngày 26/6/2019, Công ty Agrimex Kitoku phối hợp với Hội nông dân huyện Tri Tôn, Ngân hàng TP Ba ...

29|05|2019

Vĩnh Phước tập huấn lớp sáng lập viên Hợp tác xã

Tại Hội trường UBND xã Vĩnh Phước, Liên minh hợp tác xã tỉnh An Giang phối hợp với Phòng Nông nghiệp ...

(23/8/1979-23/8/2019)Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Tri Tôn