27|02|2021

Phụ nữ Núi Tô nâng cao vai trò trong gia đình và ngoài xã hội

Gia đình là nền tảng của xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc là mục tiêu phấn đấu của mỗi ...

27|02|2021

Ba Chúc: Tập trung phát triển kinh tế - xã hội tạo bước khởi đầu trong một năm mới

Trong dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021 cùng với việc triển khai và tăng cường các biện pháp của chín ...

27|02|2021

Ba Chúc 5 năm một chặng đường phát triển

Ba Chúc đã và đang vươn mình phát triển mạnh mẽ với những kỳ tích về phát triển kinh tế, văn hóa - ...

26|02|2021

Lương An Trà tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch nâng chất các danh hiệu văn hóa năm 2021

Ngày 25/02/2021, Ban chỉ đạo Công tác gia đình và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vă ...

24|02|2021

Đảng bộ xã Lương An Trà tăng cường công tác xây dựng đảng

Thời gian qua, Ðảng bộ xã Lương An Trà đã không ngừng nỗ lực trong công tác xây dựng Ðảng, chính quy ...

24|02|2021

Kinh tế - xã hội Lương An Trà ngày càng phát triển

Trong năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã Lươ ...

20|02|2021

Vĩnh Phước vui xuân đón tết

Các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức cùng nhân dân trên địa bàn xã Vĩnh Phước đón xuâ ...

20|02|2021

Lương Phi đón tết an toàn, tiết kiệm

Nhân dân xã Lương Phi đón Tết Nguyên đán Tân sửu 2021 lành mạnh và an toàn, với tinh thần nâng cao c ...

18|02|2021

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn thị trấn Ba Chúc được diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn

Với việc triển khai và tăng cường các biện pháp của chính quyền địa phương nhằm đảm bảo cho người dâ ...

18|02|2021

Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy tinh gọn, ...

18|02|2021

Lương Phi Chung tay chăm lo tết cho người nghèo

Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần. Cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội thì ...

10|02|2021

Niềm vui của nhân dân khi xã Lương An Trà đạt chuẩn Nông thôn mới

Một mùa xuân mới lại về, tết nguyên đán Tân Sửu 2021 người dân xã Lương An Trà đón xuân không chỉ vớ ...

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025