Về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông (bà) Chau Ny địa chỉ khóm Tô Lợi, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn

Thông báo

Về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông (bà) Chau Ny địa chỉ khóm Tô Lợi, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn

22/03/2024

Về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông (bà) Chau Ny địa chỉ khóm Tô Lợi, thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn

Tải Quyết định số 1157/QĐ-UBND ngày 22/3/2024

 

 

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===