Công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn

Công bố thông tin người phát ngôn

Công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn

11/04/2024

Họ và tên Đơn vị Chức danh/ chức vụ Số điện thoại
Nguyễn Văn Bé Tám Ủy ban nhân dân huyện Chủ tịch UBND 0919345193
Lộ Vinh Huy Ủy ban nhân dân thị trấn Tri Tôn Bí thư - Chủ tịch UBND 0986188682
Tiêu Đình Hiếu Nhân Trung Ủy ban nhân dân xã Châu Lăng Bí thư - Chủ tịch UBND 0919909021
Trần Thanh Liêm Ủy ban nhân dân xã Lương Phi Bí thư - Chủ tịch UBND 0918370628
Huỳnh Hoài Hận Ủy ban nhân dân xã Lê Trì Chủ tịch UBND 0979299989
Phạm Minh Hiền Ủy ban nhân dân thị trấn Ba Chúc Bí thư - Chủ tịch UBND 0918431312
Nguyễn Văn Chính Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Gia Chủ tịch UBND 0989874017
Mai Thanh Tuấn Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phước Chủ tịch UBND 0914211119
Võ Văn Ban Ủy ban nhân dân xã Lạc Quới Bí thư - Chủ tịch UBND 0985763655
Trần Văn Cường Ủy ban nhân dân xã Lương An Trà Bí thư - Chủ tịch UBND 0986393545
Khuất Thành Phương Ủy ban nhân dân xã An Tức Chủ tịch UBND 0904453484
Phạm Tuấn Khải Ủy ban nhân dân xã Ô Lâm Bí thư - Chủ tịch UBND 0918612585
Trần Nam Dương Ủy ban nhân dân xã Tân Tuyến Bí thư - Chủ tịch UBND 0917671674
Lê Tấn Đức Ủy ban nhân dân xã Cô Tô Chủ tịch UBND 0909092151
Trần Duy Hiếu Ủy ban nhân dân xã Núi Tô Chủ tịch UBND 0987514114
Võ Văn Phúc Ủy ban nhân dân xã Tà Đảnh Chủ tịch UBND 0918934837

 

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===