Về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu tham gia thực hiện “Gói thầu: Thẩm định giá về Đơn giá quyền sử dụng đất”

Thông báo

Về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu tham gia thực hiện “Gói thầu: Thẩm định giá về Đơn giá quyền sử dụng đất”

15/03/2024

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tri Tôn thông báo đến các đơn vị tư vấn có đủ chức năng, kinh nghiệm theo quy định nộp hồ sơ thực hiện Gói thầu: Thẩm định giá về Đơn giá quyền sử dụng đất. Các công trình sau:

1. Công trình: công trình thủy lợi vùng cao Bảy núi, tỉnh An Giang, địa điểm: xã Ô Lâm

2. Công trình: công trình thủy lợi vùng cao Bảy núi, tỉnh An Giang, địa điểm: thị trấn Cô Tô

3. Công trình: công trình thủy lợi vùng cao Bảy núi, tỉnh An Giang, địa điểm: xã Lê Trì

4. Công trình: công trình thủy lợi vùng cao Bảy núi, tỉnh An Giang, địa điểm: xã Châu Lăng

  5. Công trình: Trường trung học cơ sở Lạc Quới, địa điểm xã Lạc Quới

- Thời gian: Kể từ ngày 15/3/2024 đến hết ngày 22/3/2024.

- Địa điểm: Phòng Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: 83 Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, điện thoại số: 02963.770.937.

 * Thành phần hồ sơ gồm: bộ hồ sơ năng lực, báo giá và đơn xin nhận thầu tư vấn.

- Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ quyết định chỉ định thầu thực hiện gói thầu theo quy định.

- Thông báo này được công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện và tại trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tri Tôn./.

Tải Thông báo số 189/TB-PTNMT ngày 15/3/2024 của Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phòng Tài nguyên và Môi trường

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===