02|04|2021

Huyện Tri Tôn ban hành Kế hoạch đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, giai đoạn từ nay đến năm 2025

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/05/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương ...

01|04|2021

Tri Tôn sơ kết kinh tế xã hội quí I/2021

Ngày 31/3/2021 UBND huyện Tri Tôn tổ chức sơ kết tình hình kinh tế xã hội quí I triển khai nhiệm vụ ...

01|04|2021

Tri Tôn nỗ lực hỗ trợ và mời gọi đầu tư

Huyện Tri Tôn đã và đang nỗ lực hỗ trợ, mời gọi các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, ...

26|03|2021

Hoạt động khuyến công trên địa bàn huyện Tri Tôn năm 2021

Nhằm khuyến khích, hỗ trợ, huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, các thành phần kinh tế t ...

26|03|2021

Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước

Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước ...

25|03|2021

Sở LĐTB&XH làm việc tại cơ sở điều trị cai nghiện ma túy

Ngày 24/3/2021, đoàn cán bộ lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Ban nội chính tỉnh, Sở y tế ...

22|03|2021

Tri Tôn tập trung hỗ trợ 11 công ty, HTX, hộ sản xuất đạt sản phẩm OCOP 2021

Nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, tổ hợp tá ...

20|03|2021

Tri Tôn – Thực hiện công tác tuyên truyền triển khai Luật bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và Đại bi

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 25/01/2021 của UBND huyện về thực hiện công tác PBGDPL; HGCS và C ...

17|03|2021

Một số kết quả, kinh nghiệm hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tri Tôn

Ngày 15/3/2021, Báo cáo tham luận do bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND hu ...

15|03|2021

Tri Tôn chuẩn bị tốt công tác bầu cử

Huyện Tri Tôn đã triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấ ...

12|03|2021

Thường trực HĐND huyện giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc Hội, HĐND các cấp Nhiệm kỳ 20

Nhìn chung công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã thị trấn đều diễn ra đúng tiến độ đảm bảo đúng quy đị ...

06|03|2021

Văn phòng HĐND-UBND huyện hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử

Chiều 5/3/2021 văn phòng UBND huyện Tri Tôn kết hợp với công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị cử tri nơi ...

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2020-2025