Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trong xây dựng Nông thôn mới ở Lương Phi

Nông thôn mới

Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trong xây dựng Nông thôn mới ở Lương Phi

31/01/2024

Lương Phi là xã nông nghiệp, nên xây dựng Nông thôn mới được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Thời gian qua, xã đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để xây dựng NTM, hướng tới NTM nâng cao, trong đó công tác tuyên truyền được chú trọng triển khai.

Responsive image

Từ sau khi được công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” vào năm 2019, bộ mặt nông thôn của địa phương được nâng lên rõ rệt. Kinh tế tăng trưởng, các nguồn lực xã hội được huy động và sử dụng một cách hiệu quả, tiềm năng và lợi thế được phát huy, nhiều lĩnh vực có sự đột phá bằng các mô hình sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội được nhân rộng. Đạt được kết quả trên phần lớn nhờ người dân có nhận thức tốt về chương trình xã nông thôn mới, được nhân dân tin tưởng ủng hộ.

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), công tác tuyên truyền là một trong những nhân tố quyết định của sự thành công. Làm tốt công tác tuyên truyền sẽ giúp đông đảo người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, cách làm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM tại địa phương từ đó tạo sự đồng thuận, chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân. Vì vậy, tuyên truyền được xem là giải pháp có vai trò quan trọng, cần đi trước trong xây dựng NTM.

Mọi việc làm của địa phương đều xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo điều kiện cho “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Thời gian qua, địa phương đã huy động được nguồn lực to lớn trong dân, tạo thành phong trào thi đua xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Dân chủ cơ sở được phát huy, niềm tin của dân đối với đảng, chính quyền được củng cố. Cụ thể, Ủy ban MTTQVN xã phát huy vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, huy động các nguồn lực, tham gia giám sát việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Hội Nông dân vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vận động nhân dân xử lý rác. Hội Phụ nữ tuyên truyền vận động xây dựng mô hình với nhiều câu lạc bộ như: Mô hình “5 không 3 sạch”, Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, địa chỉ tin cậy, tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo, tổ phụ nữ xoay vòng vốn, tổ phụ nữ hũ gạo tình thương.... Hội Cựu chiến binh vận động hội viên gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng NTM, làm nòng cốt trong phát triển kinh tế gia đình, bảo vệ an ninh trật tự. Đoàn Thanh niên xung kích đi đầu trong phong trào xây dựng bộ mặt nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn. Hội Người cao tuổi thực hiện cuộc vận động “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; khuyến khích con cháu thực hiện tốt xây dựng NTM... Ngoài ra, Ban Quản lý xây dựng NTM xã phối hợp cùng các ngành đoàn thể, phát động phong trào tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn, triển khai mô hình vận động nhân dân làm hàng rào cây xanh, cột cờ và thu gom rác, mô hình thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn, mô hình ấp tự quản về môi trường và an toàn giao thông... Qua đó, đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, cán bộ và nhân dân rất đồng tình với kế hoạch, lộ trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và quyết tâm duy trì, nâng chất giữ vững danh hiệu “xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao”.

Trong năm 2023, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động mà xã Lương Phi đã vận dụng hiệu quả các nguồn vốn được hỗ trợ trong xây dựng Nông thôn mới để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu thực hiện tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã bêtông xi măng các đoạn đường xuống cấp trên địa bàn xã với tổng chiều dài các đoạn là 3.134m, Các công trình do nhà nước và nhân dân cùng làm, với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ trên 840 triệu, phần còn lại do nhân dân đóng góp. Ngoài ra, nông dân mạnh dạn đầu tư thiết bị thực hiện theo mô hình ứng dụng công nghệ cao nhằm giảm bớt chi phí. Với hiệu quả ban đầu mang lại đã giúp các hộ nông dân lân cận mạnh dạn chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác tăng thu nhập ổn định hơn. Từ các mô hình có thể phát triển lên các khu du lịch cộng đồng nhằm tăng thu nhập cho người dân.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong xây dựng NTM, công tác tuyên truyền là một trong những nhân tố quyết định của sự thành công. Làm tốt công tác tuyên truyền sẽ giúp đông đảo người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu, nội dung, cách làm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM tại địa phương, từ đó tạo sự đồng thuận, chung tay của cả hệ thống chính trị và người dân. Vì vậy, tuyên truyền được xem là giải pháp có vai trò quan trọng, cần đi trước trong xây dựng NTM.

Ông Chau Sóc Thanh – PBT Đảng Ủy – Trưởng khối Dân vận xã Lương Phi cho biết thêm về một số nhiệm vụ trọng tâm địa phương tăng cường thực hiện trong thời gian tới: “Lương Phi sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền để từng người dân nhận thức đầy đủ, xác định rõ vai trò chủ thể trong xây dựng NTM với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” những thành quả xây dựng NTM. Khi Nhân dân đã ý thức những vấn đề cốt lõi từ đó sẽ thay đổi tư duy, nhận thức, không còn trông chờ, ỷ lại mà đã chủ động, tích cực, sáng tạo tham gia xây dựng NTM bằng những việc làm cụ thể. Với quan điểm xây dựng NTM có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, hiện nay Lương Phi đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để xây dựng NTM theo chiều sâu, hiệu quả và bền vững, tập trung khắc phục khó khăn, phát huy nội lực và tranh thủ mọi nguồn lực. Trong quá trình thực hiện, công tác vận động, tuyên truyền sẽ tiếp tục được địa phương đẩy mạnh với những cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, chung sức đồng lòng xây dựng xã Lương Phi anh hùng ngày càng giàu đẹp, văn minh góp phần thực hiện thắng lợi Bộ tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.”

Bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, xã Lương Phi tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong mục tiêu phát triển của xã với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả và những đột phá mới nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần xóa đói giảm nghèo nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Với truyền thống cách mạng, nỗ lực vượt lên thoát nghèo, biến những tiềm năng trở thành hiện thực. Cùng với sự đồng lòng, thống nhất của ý Đảng, lòng dân, sự  quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trong năm 2024, xã Lương Phi quyết tâm khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới với những cách làm đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, chung sức đồng lòng phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao ngày càng khởi sắc.

Hồng Đăng

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===