Về việc bổ sung chi phí bồi thường và hỗ trợ đối với hộ ông (bà) Chau Chune cư trú tại ấp Rò Leng, xã Châu Lăng

Thông báo

Về việc bổ sung chi phí bồi thường và hỗ trợ đối với hộ ông (bà) Chau Chune cư trú tại ấp Rò Leng, xã Châu Lăng

16/08/2023

Về việc bổ sung chi phí bồi thường và hỗ trợ đối với hộ ông (bà) Chau Chune cư trú tại ấp Rò Leng, xã Châu Lăng

Tải Quyết định số 3369/QĐ-UBND ngày 16/09/2023

 

 

 

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===