Kế hoạch phòng, chống bệnh dại trên địa bàn huyện Tri Tôn năm 2024

Y Tế - Sức Khỏe

Kế hoạch phòng, chống bệnh dại trên địa bàn huyện Tri Tôn năm 2024

29/02/2024

Nhằm kiểm soát và khống chế bệnh dại trên đàn chó nuôi trên địa bàn huyện trong năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 28/2/2024, để nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng về sự nguy hiểm bệnh dại; từ đó thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phòng, chống bệnh dại. Phấn đấu trên 90% số xã, thị trấn lập được danh sách hộ nuôi chó trên địa bàn.

Các xã, thị trấn chỉ đạo nhân viên chăn nuôi và thú y phối hợp với các trưởng khóm, ấp tiến hành rà soát, cập nhật số liệu chó nuôi tại địa bàn để phục vụ công tác tiêm phòng. Thông qua đó, quản lý tốt đàn chó nuôi trên địa bàn  qua việc cập nhật danh sách các hộ nuôi chó có thực hiện tiêm phòng bệnh dại cho vật nuôi.

Căn cứ danh sách cập nhật số liệu đàn chó nuôi từ các xã, thị trấn, Trạm Chăn nuôi và Thú y có kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tiêm phòng bệnh dại cho chó nuôi xuyên suốt cả năm.

Đối với người nuôi chó:

+ Người nuôi chó phải chấp hành thực hiện khai báo việc nuôi chó với UBND xã, thị trấn thông qua khóm/ấp nơi cư trú hoặc báo cho nhân viên Chăn nuôi và Thú y phụ trách địa bàn biết để cập nhật số liệu tổng đàn và tiến hành tiêm phòng bệnh dại đầy đủ theo quy định.

+ Người nuôi chó cam kết nuôi nhốt (hoặc xích), giữ chó trong khuôn viên của gia đình. Nếu thả rông chó ra nơi công cộng thì phải đảm bảo chó đã được tiêm phòng đầy đủ,đeo rọ, mõm cho chó hoặc xích giữ chó, phải có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng nếu không thực hiện, khi xảy ra các vấn đề liên quan đến chó người nuôi chó phải chịu trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy định.                                                                                                                                                                                          

+ Thực hiện đeo vòng cổ cho chó đã được tiêm phòng vaccine dại.

Để hạn chế tình trạng nuôi chó thả rông như hiện nay và nâng cao nhận thức cho người nuôi chó về tính chất nguy hiểm của bệnh dại và phòng ngừa bệnh dại ở động vật. Góp phần nâng cao nhận thức người chăn nuôi về việc tiêm ngừa dại. Trong năm 2024, huyện giao Trạm Chăn nuôi và Thú y tổ chức các đợt bắt chó thả rông trên địa bàn huyện tại 12 xã, 03 thị trấn (từ 04 -05 đợt). Đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ nuôi chó thực hiện tiêm phòng đầy đủ Vaccine dại cho đàn chó nuôi.

 

 

VÕ VĂN THANH

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===