Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Tri Tôn thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 15 chuyên đề

Hoạt động HĐND - UBND

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Tri Tôn thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ 15 chuyên đề

23/04/2024

Ngày 23/4/2024, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn khóa XII tổ chức cuộc họp với ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban ngành huyện để thẩm tra các văn bản trình trước kỳ họp thứ 15 chuyên đề. Tham dự có ông Đỗ Minh Trí - phó chủ tịch UBND huyện Tri Tôn

Responsive image

Tại buổi thẩm tra các đại biểu thống nhất báo cáo nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2023 và phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2023 do UBND huyện trình bày. Trong đó tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2023: 33.199 triệu đồng, giảm 102 triệu đồng so với báo cáo số 96 của Uỷ ban nhân dân huyện, do khi tính tăng thu Sở Tài chính loại trừ thêm khoản phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. đồng thời thống nhất dành 70% làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương là  23.239 triệu đồng. và 30% chi an sinh xã hội và các nhiệm vụ cấp thiết khác là  9.960 triệu đồng.

Các đại biểu thống nhất với dự thảo tờ trình và nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 chưa giải ngân hết sang thực hiện và giải ngân năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương là 1.825 triệu đồng với 4 công trình khởi công năm 2023 và chuyển tiếp sang năm 2024. Thống nhất với báo cáo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Ba Chúc huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đến năm 2035. Việc lập điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Ba Chúc trong tình hình mới là hết sức cần thiết, phục vụ mục tiêu xây dựng và phát triển thị trấn hướng đến mục tiêu trở thành đô thị loại IV giai đoạn 2026 – 2030, đồng thời làm cơ sở để quản lý xây dựng đô thị phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra, thu hút đầu tư và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân đô thị.

Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện đề nghị Phòng Tài chính Kế hoạch và các ngành được giao soạn thảo cáo cáo, tờ trình, nghị quyết cần chỉnh sửa một số từ ngữ cho phù hợp thể thức trình bày văn bản.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===