Thu hồi đất của hộ ông Trần Văn Hùng địa chỉ khóm 1, thị trấn Tri Tôn để thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây kè ĐT.941, huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn

Thông báo

Thu hồi đất của hộ ông Trần Văn Hùng địa chỉ khóm 1, thị trấn Tri Tôn để thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây kè ĐT.941, huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn

07/09/2023

Về việc thu hồi đất của hộ ông (bà) Trần Văn Hùng địa chỉ tại khóm 1, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang để thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây kè ĐT.941, huyện Châu Thành và huyện Tri Tôn, phân đoạn thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn

Tải Quyết định số 3898/QĐ-UBND ngày 07/9/2023

 

 

 

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===