Về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu tham gia thực hiện “Gói thầu: Lập Đề cương và dự toán kinh phí lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang”

Thông báo

Về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu tham gia thực hiện “Gói thầu: Lập Đề cương và dự toán kinh phí lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang”

25/07/2023

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tri Tôn thông báo đến các đơn vị tư vấn có đủ chức năng, kinh nghiệm theo quy định nộp hồ sơ thực hiện gói thầu: Lập Đề cương và dự toán kinh phí Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

- Thời gian: Kể từ ngày 25/7/2023 đến hết ngày 04/8/2023.

- Địa điểm: Phòng Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: 83 Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, điện thoại số: 02963.770.937

 * Thành phần hồ sơ gồm: bộ hồ sơ năng lực và đơn xin nhận thầu tư vấn.

- Trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đăng ký thực hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ quyết định chỉ định thầu thực hiện gói thầu theo quy định.

Thông báo số 11/TB-PTNMT ngày 25/7/2023

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tri Tôn

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===