Núi Tô chủ động phòng cháy chữa cháy rừng và chống chặt phá rừng 2024

Nông - Lâm nghiệp

Núi Tô chủ động phòng cháy chữa cháy rừng và chống chặt phá rừng 2024

02/04/2024

Trong những năm qua, công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đã được cấp ủy, chính quyền xã Núi Tô luôn quan tâm chỉ đạo, nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đã được triển khai trên địa bàn xã. Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất lớn nhưng Ủy ban nhân dân xã đã tích cực chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm hạn chế tối đa nguy cơ cháy rừng xảy ra.

Responsive image

          Toàn xã Núi Tô có hơn 428 hecta diện tích rừng, trong đó diện tích rừng trồng gần 379 hecta và trên 49 hecta rừng tự nhiên, trong đó có nhiều khu vực rừng trồng thuộc loại dễ cháy, nhất là vào những tháng mùa khô, nắng nóng kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Trong năm 2023, do làm tốt công tác phối hợp tuần tra phòng cháy chữa cháy rừng nên trên địa bàn  xã Núi Tô không có vụ cháy nào xảy ra. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững của xã Núi Tô đã triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ rừng mùa khô 2024. Đó là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường trách nhiệm quản lý rừng; các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy; đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý chặt chẽ người dân khi đi lấy củi, kiếm thuốc nam nhằm hạn chế cháy rừng xảy ra trên địa bàn .

          Ông Trần Duy Hiếu- Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ huy chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững xã Núi Tô cho biết: Để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và chống chặt phá rừng trên địa bàn xã. Trong những năm qua, công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đã được cấp ủy, chính quyền xã Núi Tô luôn quan tâm chỉ đạo, trong đó có nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng đã được triển khai trên địa bàn xã. Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất lớn nhưng Ủy ban nhân dân xã đã tích cực chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm hạn chế tối đa nguy cơ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã.

Trước tình hình nắng nóng kéo dài như hiện nay, lãnh đạo xã Núi Tô và các ban, ngành tăng cường thực hiện quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng  giữa các lực lượng công an, xã đội, kiểm lâm trên địa bàn để chủ động trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Xã đã kiện toàn Ban chỉ huy, thành lập Đội xung kích, Tổ bảo vệ rừng, đồng thời huy động hộ trồng rừng liền kề tham gia bảo vệ rừng, Phòng cháy chữa cháy rừng trong suốt thời gian mùa khô.

Để hạn chế các vụ cháy rừng, chống chặt phá rừng, Ban Chỉ huy chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững của xã Núi Tô đã phân công trách nhiệm cho từng thành viên trong ban và các chủ rừng trong công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng; thành lập, cũng cố và kiện toàn Ban Chỉ huy chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững của xã Núi Tô. Tổ chức họp dân để tuyên truyền Luật bảo vệ và phát triển rừng nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường kiểm tra công tác phòng chống cháy rừng tại các khu rừng, đặc biệt ở các vùng trọng điểm, đôn đốc nhắc nhở các ban ấp, người dân và chủ rừng tích cực triển khai quy ước phòng chống cháy rừng. Đồng thời coi công tác bảo vệ rừng là việc làm thường xuyên, vừa là trách nhiệm của toàn xã hội. Phòng cháy, chữa cháy rừng phải dựa trên nguyên tắc phòng là chính, chữa cháy kịp thời triệt để và với phương châm 4 tại chỗ: Lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật Nhà nước về công tác bảo vệ và phát triển rừng đã được thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức như: tổ chức họp dân, cấp phát tờ rơi, tuyên truyền trên loa phát thanh của địa phương.  Nhờ vậy, người dân trong xã đã có ý thức rất cao về công tác này và đã tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn ngày càng cao.

          Ông Trần Duy Hiếu- Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ huy chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững xã Núi Tô cho biết thêm: Trong thời gian tới Ban Chỉ huy chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững của xã, cùng các ban ngành, đoàn thể Xã Núi Tô, xuống tận các ấp, phum sóc nhằm tuyên truyền nhắc nhở người dân cùng tham gia bảo vệ rừng. Tuyên truyền các văn bản bảo vệ rừng và các nội quy, quy ước để nâng cao ý thức của người dân về lợi ích của rừng cũng như tác hại của cháy rừng. Phối hợp với đài truyền thanh xã phát thanh trên hệ thống loa, tuyên truyền các quy định về PCCCR và chống chặt phá rừng suốt 12 tháng trong năm.

Công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng vẫn còn những khó khăn thách thức đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu của các ngành chức năng; sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân; tinh thần trách nhiệm cao của các chủ rừng, của chính quyền địa phương và sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng để phong trào bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng ngày càng đạt hiệu quả, góp phần bảo vệ được tài nguyên rừng, cải thiện môi trường sinh thái, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã Núi Tô./

Kim Hane

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===