Huyện Tri Tôn

UBND xã Vĩnh Phước

 • Ông: Trần Quốc Cường

  - Bí thư - Chủ tịch

  Điện thoại: 0913.992.988

 • Ông: Phan Quốc Việt

  - Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 0966.444.151

 • Email: vinhphuoc@angiang.gov.vn

  Điện thoại: 02963.872.624

Tin tức hoạt động

Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Phước nâng cao chất lượng hoạt động

15/03/2023

Thời gian qua, với sự đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoạt động của HĐND xã Vĩnh Phước đã có bước phát triển tích cực, đạt được nhiều kết quả nổi bật nhất là việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, tăng cường tiếp xúc và giải quyết những vấn đề phản ánh của cử tri. Qua đó, tạo được lòng tin, sự ủng hộ của nhân dân. Đồng thời, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đời sống nhân dân dần được ổn định, công tác chăm lo sức khỏe cộng đồng từng bước được nâng cao.

Trong các kỳ họp, Thường trực HĐND xã luôn quan tâm giải quyết các kiến nghị của cử tri, các tổ đại biểu HĐND xã đều lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh tại kỳ họp. Công tác khảo sát, giám sát trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND xã đều có chuẩn bị kế hoạch thống nhất thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp, xác định những vấn đề trọng tâm để xem xét và giải quyết, phân công giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật của chính quyền địa phương. Đề xuất, xây dựng, điều chỉnh cơ chế, chính sách cho chủ trương phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội của xã ở từng giai đoạn. Việc phối hợp hoạt động khoa học, chặt chẽ, không trùng lắp, nội dung phong phú, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND.

Tại kỳ họp lần thứ 4 và thứ 5 năm 2022, HĐND xã đã có 11 ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực: đất đai, môi trường, xây dựng và giao thông thuỷ lợi, vấn đề điện nước,…Trong đó, các cử tri đề nghị UBND xã giải quyết các trường hợp liên quan đến Quyền sử dụng đất; Đề nghị các cơ quan khẩn trương thi công các công trình cầu, đường để sớm đưa vào sử dụng. Đồng thời, nâng cấp, sửa chữa xây mới cống hở Nam Vĩnh Tế 9 – Vĩnh Thành 3; Đề nghị trạm cấp nước Lạc Quới nâng cấp, sửa chữa để cung cấp đủ nước sạch cho người dân sử dụng. Ngoài ra các đại biểu HĐND xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận đóng góp nhiều ý kiến tại các kỳ họp cũng như trong các đợt giám sát; lắng nghe các  phản ánh của cử tri để tham mưu, đề xuất với các ban ngành liên quan và Thường trực HĐND có giải pháp xử lý, khắc phục kịp thời, tạo sự yên tâm tin tưởng cho cử tri.  

          Ông Đặng Văn Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Phước cho biết: “Trong năm 2023, HĐND xã Vĩnh Phước sẽ đẩy mạnh công tác giám sát của HĐND các cấp, hướng đến nâng cao hiệu quả, chất lượng tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nông nghiệp đặc thù ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, thu hút đa dạng các nguồn lực cho phát triển. Đẩy mạnh giám sát nâng cao chất lượng giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo vệ nâng cao sức khỏe, đời sống nhân dân, góp phần giải quyết kịp thời các bức xúc của xã hội, từng bước đáp ứng những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Để góp phần thực hiện và đạt được các mục tiêu trên, HĐND xã đã tập trung nâng cao chất lượng ban hành các Nghị quyết HĐND về cơ chế, chính sách, đảm bảo nâng cao năng lực đánh giá hình thực tế của địa phương, các Nghị quyết ban hành mang tính khả thi, đi vào đời sống thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững”.

           HĐND xã luôn nâng cao chất lượng xem xét các báo cáo thường kỳ giữa năm và biểu quyết các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm của các đơn vị về thực hiện Nghị quyết của HĐND, thực hiện nhiệm vụ công tác và thực thi pháp luật, kịp thời đề xuất kiến nghị đơn vị đẩy mạnh nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND xã, thông qua xem xét giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng cường hoạt động quản lý nhà nước. Kết quả giám sát và kiến nghị sau giám sát được quan tâm giải quyết, kịp thời, từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế và tháo gỡ một phần những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND xã cần đưa ra một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND trong thời gian tới như: Nâng cao chất lượng hoạt động và giám sát của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND; Tập trung kiểm tra, giám sát công tác thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Để hoạt động HĐND ngày càng hiệu lực, hiệu quả hơn, đảm bảo được tính thực quyền cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động nhân dân; Thường xuyên chú trọng công tác tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động cho đại biểu dân cử; Tăng cường tổ chức các hội thảo trao đổi hoạt động kinh nghiệm của đại biểu. Đảm bảo lựa chọn đại biểu HĐND đủ tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, chất lượng, cơ cấu đủ đại biểu HĐND chuyên trách; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, đảm bảo phát huy chất lượng hoạt động giám sát trên các lĩnh vực KT-XH.

 

 

Các tin khác
UBND xã Vĩnh Phước - Huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 triton.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/triton.All Rights Reserved