Kiểm tra phổ cập giáo dục, xoá mù chữ tại Thị trấn Tri Tôn

Khoa học - Giáo dục

Kiểm tra phổ cập giáo dục, xoá mù chữ tại Thị trấn Tri Tôn

25/04/2024

Để chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chiều ngày 25/4/2024, tại hội trường UBND Thị trấn Tri Tôn, đoàn kiểm tra Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ huyện Tri Tôn do ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Tri Tôn làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với 5 đơn vị: Thị trấn Tri Tôn; xã Châu Lăng, Lương Phi, Lương An Trà và Núi Tô.

Responsive image

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra 3 loại hồ sơ: Tập văn bản chỉ đạo, hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn theo các mức độ theo quy định và các loại hồ sơ khác liên quan đến công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ. Nhìn chung, hồ sơ phổ cập giáo dục, xoá mù chữ của các đơn vị Thị trấn Tri Tôn, xã Châu Lăng, Lương Phi, Lương An Trà, Núi Tô thực hiện khá đầy đủ; đúng theo quy định, công tác lưu trữ hồ sơ ngăn nắp; sạch đẹp. Tuy nhiên, vẫn còn vài đơn vị bị thiếu sót hồ sơ và cần điều chỉnh thống nhất lại số liệu ghi chép.

 Phát biểu kết luận buổi làm việc, Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Tri Tôn ghi nhận và đánh giá cao công tác thực hiện Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ của 5 đơn vị xã, thị trấn. Đồng thời, yêu cầu các trường tham mưu UBND nắm tổ chức thực hiện và khắc phục những hạn chế thiếu sót đã nêu trong biên bản; hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ gửi về Phòng GD&ĐT huyện trước ngày 6/5 để tổng hợp, lưu trữ chuẩn bị tiếp đón Bộ giáo dục và đào tạo. Các đơn vị tăng cường công tác tham mưu cho UBND xã, thị trấn củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập xoá mù chữ hỗ trợ kinh phí mua sắm các hộp lưu trữ hồ sơ phổ cập giáo dục, xoá mù chữ.

Thu Sương

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===