HĐND HUYỆN TRI TÔN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 15 CHUYÊN ĐỀ

Hoạt động HĐND - UBND

HĐND HUYỆN TRI TÔN TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 15 CHUYÊN ĐỀ

04/05/2024

Ngày 4/5/2024, Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 15 chuyên đề. Tham dự có ông Nguyễn Tiếc Hùng - ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Responsive image

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất báo cáo nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2023 và phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2023. Trong đó, tăng thu ngân sách cấp huyện năm 2023 là 33.199 triệu đồng, huyện sẽ dành 70% làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương tương đương 23.239 triệu đồng và 30% chi an sinh xã hội và các nhiệm vụ cấp thiết khác tương đương  9.960 triệu đồng. Thống nhất với báo cáo nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đến năm 2035. Đây là nhiệm vụ hết sức cần thiết, nhằm xây dựng và phát triển thị trấn hướng đến mục tiêu trở thành đô thị loại IV giai đoạn 2026 – 2030, đồng thời làm cơ sở để quản lý xây dựng đô thị phù hợp với yêu cầu thực tiễn đặt ra, thu hút đầu tư và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân đô thị. Định hướng Ba Chú sẽ trở thành đô thị thương mại dịch vụ, du lịch văn hóa lịch sử, cảnh quan sinh thái của huyện Tri Tôn. Dự báo đến năm 2035 quy mô dân số thị trấn Ba Chúc khoảng 20.000 đến 26.000 người.

Responsive image

Dịp này, các đại biểu cũng biểu quyết thông qua nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 chưa giải ngân hết sang thực hiện và giải ngân năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương là 1.825 triệu đồng với 4 công trình.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===