Thiết thực phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024

Khối Đảng - Khối Vận

Thiết thực phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024

26/04/2024

Những năm qua, phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" đã trở thành động lực lớn thúc đẩy cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Lương Phi phát huy truyền thống, phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong các hoạt động ở địa phương, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Responsive image

Bên cạnh đó, Hội CCB xã Lương Phi thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Trong nhiệm kỳ Hội đã vận động xây dựng 04 căn nhà tình đồng đội hỗ trợ cho hội viên khó khăn, mỗi căn trị giá 50 triệu. Đồng thời Hội tạo điều kiện cho 24 hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, với số tiền trên 1tỷ đồng và có 4 hội viên được hỗ trợ bò giống để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Qua đó, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào phát triển kinh tế, giúp nhau xóa khó, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhiều hộ hội viên. Tính đến nay, Lương Phi không còn hội viên CCB là hộ nghèo.

Cùng với đó, Hội CCB xã Lương Phi mà nòng cốt là các chi hội và hội viên tham gia thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, nhất là giải quyết những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trên địa bàn. Trong năm năm qua, Hội đã tham gia hòa giải thành công 62 vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, đảm bảo ANTT trên địa bàn được ổn định. Xây dựng và phát triển lực lượng tổ nòng cốt để nắm tình hình, cung cấp thông tin nhằm đảm bảo ANTT-ATXH tại địa phương với 48 hội viên, thời gian qua đã cung cấp được 53 tin có giá trị cho ngành chức năng.

Trong thực hiện các phong trào thi đua, trong 5 năm qua Hội Cựu chiến binh xã Lương Phi đã triển khai các nội dung của phong trào đến 100% cán bộ, hội viên CCB trong toàn Hội. Đã tham gia trên 62 ý kiến góp ý xây dựng Đảng, chính quyền về chủ trương, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động trong lãnh đạo xây dựng Đảng bộ, phát triển KTXH, QPAN tại địa phương.

Cùng với đó, phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu” được tổ chức chặt chẽ, triển khai sâu rộng trong Hội, duy trì thành nền nếp, hoạt động có hiệu quả, ngày càng được đổi mới về nội dung và hình thức; thực sự là động lực thúc đẩy mọi tập thể và cá nhân hăng hái thi đua lập được nhiều thành tích quan trọng trên các lĩnh vực hoạt động của Hội. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, điển hình tiêu biểu trong cán bộ, hội viên như thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mô hình hiệu quả mượn vốn xoay vòng để chế biến rượu đinh lăng tại ấp An nhơn, mô hình hội viên CCB với hũ gạo tình thương, mô hình làm kinh tế hộ gia đình vươn lên thoát nghèo.

Giai đoạn 2024 - 2029, Hội CCB xã Lương Phi tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế giỏi, vươn lên làm giàu hợp pháp. Tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ của địa phương; phối hợp với các đoàn thể tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương đơn vị, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh.

Phấn đấu 100% cán bộ hội viên kiên định vững vàng về chính trị, tư tưởng; 100% cán bộ, đảng viên CCB được học tập, quán triệt tiếp thu các Nghị quyết của Đảng, hàng năm 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 40% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ hội viên CCB gương mẫu và gia đình CCB văn hóa đạt từ 98% trở lên.

Đồng chí Chau Sóc Thanh, Phó BT Đảng uỷ - Trưởng khối Dân Vận xã Lương Phi cho biết: “Với những việc làm thiết thực, Hội CCB xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ vừa qua. Thời gian tới, Hội CCB xã Lương Phi hãy tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "CCB gương mẫu” trên cơ sở thực hiện đạt hiệu quả hơn nữa các mục tiêu các phong trào thi đua yêu nước đã được phát động tại Đại hội VII lần này; thiết thực lập thành tích chào mừng những ngày kỷ niệm trong đại của đất nước trong thời gian tới và để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội CCB đã đề ra, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy xã lần thứ VIII”.

Với những việc làm thiết thực, phong trào “CCB gương mẫu” xã Lương Phi đạt được những kết quả đáng ghi nhận, thực sự đi vào nền nếp và có bước phát triển cả về nội dung lẫn hình thức. Qua đó, khích lệ tinh thần hội viên CCB hăng hái tham gia các phong trào do Hội CCB các cấp phát động, tạo động lực thúc đẩy hoạt động Hội CCB xã Lương Phi ngày càng đạt hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Hồng Đăng

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===