Huyện Tri Tôn

UBND thị trấn Tri Tôn

 • Bà: Phan Thị Vân

  - Phó Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0367.667.339

 • Ông: Nguyễn Minh Tâm

  - Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 0939.122.362

 • Email: tttriton@angiang.gov.vn

  Điện thoại: 02963.873.414

Truyền thông sức khỏe

Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các biện pháp cách ly y tế và theo dõi sức khỏe đối với những trường hợp về từ Hải Dương và Quảng Ninh

30/01/2021

Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các biện pháp cách ly y tế và theo dõi sức khỏe đối với những trường hợp về từ Hải Dương và Quảng Ninh
Responsive image

 

Các tin khác
UBND thị trấn Tri Tôn - Huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 triton.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/triton.All Rights Reserved