Huyện Tri Tôn

UBND xã Lạc Quới

 • Ông: Trần Văn Niên

  - Phó Chủ tịch UBND

  Điện thoại: 0968.905.959

 • Bà: Vương Mỹ Nhân

  - Công chức Văn phòng - Thống kê

  Điện thoại: 0917.222.642

 • Email: lacquoi@angiang.gov.vn

  Điện thoại: 02963.872.112

Tin tức hoạt động

Hội người Cao tuổi xã Lạc Quới tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ V, Nhiệm kỳ 2021- 2026

02/04/2021

Nhiệm kỳ qua, Hội Người cao tuổi xã Lạc Quới luôn chú trọng việc củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội. Đến nay, toàn xã có 04 chi hội với 294 hội viên.
Responsive image

Hội thường xuyên đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào “Tuổi cao- gương sáng” trên các lĩnh vực như phát triển kinh tế, khuyến học - khuyến tài, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Quan tâm chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho hội viên; từ nguồn quỹ vận động của các cấp Hội trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho trên 182 cụ theo đúng quy định,vận động giúp đỡ cho 9 NCT nghèo ốm đau với tổng số tiền 9 triệu đồng, vận động 920 kg gạo cho 82 lượt người cao tuổi nghèo, xét cất mới cho 07 căn nhà cho NCT nghèo neo đơn mõi căn trị giá 40 triệu dồng bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. Thực hiện tốt chế độ chính sách cho người cao tuổi theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức thăm bệnh, tặng quà cho các cụ nhân ngày lễ tết và phúng viếng, chia buồn cùng gia đình các cụ hội viên.

          Thời gian tới, Hội Người cao tuổi xã tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Tuổi cao chí càng cao”, “nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Tuyên truyền, tập hợp, động viên người cao tuổi chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham gia sinh hoạt Hội, góp phần thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 13 thành viên. Ông Võ Thanh Nhàn  tái cử giữ chức Chủ tịch Hội người Cao tuổi xã Lạc Quới lần thứ V, Nhiệm kỳ 2021- 2026.

UBND xã Lặc Quới - Huyện Tri Tôn

Copyright © 2018 triton.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/lacquoi.All Rights Reserved