08|08|2022

Tri Tôn kiểm tra công tác cải cách hành chính 15 xã thị trấn

Ban điều hành cải cách hành chính huyện Tri Tôn vừa thành lập 2 tổ công tác đến kiểm tra công tác c ...

08|08|2022

Tri Tôn kiểm tra công vụ các cơ quan

Ngày 8/8/2022 Ban điều hành cải cách hành chính huyện Tri Tôn tổ chức kiểm tra công vụ đối với các p ...

30|07|2022

Tri Tôn với công tác phòng, chống tham nhũng

Căn cứ Nghị định 59 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều và biện pháp t ...

28|07|2022

Khai giảng lớp bồi dưỡng, tập huấn Đại biểu HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 -2026

Sáng ngày 28/7/2022, Phòng Nội vụ huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, tập huấn Đại biểu HĐND xã ...

27|07|2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn nâng cao chất lượng hoạt động

Thời gian qua, Thường trực HĐND huyện luôn quan tâm đổi mới, đa dạng về hình thức, nội dung hoạt độn ...

25|07|2022

Uỷ ban dân tộc giám sát, nắm tình hình thực hiện chính sách dân tộc tại xã An Tức

Sáng 25/7/2022, Đoàn Hợp tác Quốc tế - Uỷ ban dân tộc đến UBND xã An Tức nhằm giám sát, nắm tình hìn ...

19|07|2022

Tri Tôn tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 4

Ngày 19/7/2022 HĐND huyện Tri Tôn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 4 để đánh g ...

24|06|2022

Tri Tôn: Đại biểu Quốc hội tiếp xức cử tri tại thị trấn Cô Tô

Ngày 24/6, Ông Phan Huỳnh Sơn - Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; vừa có buổi tiếp xúc cử tri sau ...

18|06|2022

Thảo luận Tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị số 3 và số 4

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện Tri Tôn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều ngày 10/6, Tổ ...

11|06|2022

9 tổ đại biểu hđnd huyện họp thảo luận chuẩn bị kỳ họp giữa năm

9 tổ đại biểu HĐND huyện Tri Tôn vừa tổ chức họp thảo luận đóng góp ý kiến các văn bản trình kỳ họp ...

10|06|2022

Tri Tôn HĐND ghi nhận nhiều ý kiến cử tri

Đại biểu HĐND các cấp huyện Tri Tôn vừa hoàn thành đợt tiếp xúc bà con cử tri trước kỳ họp giữa năm. ...

09|06|2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn họp và thảo luận Tổ đại biểu số 1, số 2 gồm 3 xã Lạc Quới, Vĩnh Gia

Chiều ngày 9/6, Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn tổ chức họp thảo luận Tổ đại biểu số 1 HĐND huyện tr ...

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===