16|11|2022

Tổ đại biển HĐND Tỉnh đơn vị số 7 huyện Tri Tôn họp thảo luận các văn bản trình kỳ họp cuối năm

Ngày 16/11/2022 tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị số 7 huyện Tri Tôn tổ chức họp với thường trực ...

14|11|2022

Tri Tôn họp tổ đại biểu HĐND huyện thảo luận trước kỳ họp cuối năm

9 Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn vừa tổ chức họp cụm tại 4 xã An Tức, Lương An Trà, Tà ...

13|11|2022

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn vừa tổ chức họp thảo luận tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, đơn

Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn vừa tổ chức họp thảo luận tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, đơn v ...

09|11|2022

Tri Tôn tập huấn hòa giải cơ sở

Nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở; ngày 9/11/2022 Phòng Tư pháp huy ...

09|11|2022

Tri Tôn hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam

Ngày 9/11/2000 UBND huyện Tri Tôn tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa ...

04|11|2022

Hội nghị tiếp xúc cử tri Đại biểu HĐND các cấp trước kỳ họp cuối năm 2022

Ngày 4/11/2022, tại Ban nhân dân ấp Vĩnh Lộc, UBMTTQ xã Vĩnh Phước phối hợp cùng HĐND – UBND xã tổ c ...

04|11|2022

HĐND huyện, xã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm

Chiều 4/11, Thường trực HĐND xã phối hợp cùng UB.MTTQVN xã An Tức tổ chức buổi gặp gỡ tiếp xúc cử tr ...

03|11|2022

Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm

Chiều, ngày 03/11/2022, HĐND xã Vĩnh Gia tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2022 ...

02|11|2022

Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp đã có buổi tiếp xúc với bà con cử tri của xã Lê Trì

Sáng ngày 02/11/2022, Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp đã có buổi tiếp xúc với bà con cử tri c ...

02|11|2022

Ba Chúc tổ chức Hội nghị Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp

Sáng ngày 02/11/2022 Ba Chúc tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân các cấp trước kỳ họp ...

01|11|2022

Đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp tiếp xúc cử tri tại ấp Bằng Rò xã Châu Lăng, trước kỳ họp cuối năm

Chiều ngày 01 tháng 11, Đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp có buổi tiếp xúc cử tri tại ấp Bằng Rò xã ...

01|11|2022

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại Tri Tôn tiếp xúc cử tri là nông dân

Để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm, ngày 01/11/2022 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tr ...

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===