08|03|2023

Giải ngân cho 08 hộ vay vốn ở xã Núi Tô

Sáng ngày 8/3/2023, UBND xã Núi Tô cùng với các ban ngành đoàn thể xã phối hợp với Ngân hàng chín ...

07|03|2023

Mặn mà cá khô ngày nắng tại Ba Chúc

Nắng phủ màu óng ánh như dát bạc lên từng vỉ cá được phơi kín cả lối đi, những chiếc nón lá nhấp nhô ...

04|03|2023

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện về việc đánh giá sản phẩm tiềm năng tham gia Chương trình OCOP

Trong thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành trong công tác quản lý Nhà nước về phát triển sản p ...

03|03|2023

Đánh giá sinh trưởng phát triển, năng suất và hiệu quả của các cây trồng chính dưới hệ thống tấm pin

Ngày 03 tháng 3 năm 2023, Uỷ ban nhân dân huyện Tri Tôn tổ chức Hội thảo đánh giá sinh trưởng phát t ...

26|02|2023

Xí nghiệp điện nước Tri Tôn tổ chức đại hội công đoàn và hội nghị người lao động

Ngày 25/2/2023 công đoàn cơ sở thành viên xí nghiệp điện nước Tri Tôn tổ chức đại hội lần thứ X, nhi ...

23|02|2023

Tri Tôn triển khai và giao chỉ tiêu phát triển BHXH BHYT năm 2023

Ngày 23/2/2023 Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH BHYT huyện Tri Tôn triển khai kế hoạch và giao ...

22|02|2023

Tri Tôn triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2023

Ngày 22/2/2023, UBND huyện Tri Tôn triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giả ...

21|02|2023

Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện, củng cố, nâng cao chất l

Sáng ngày 21/2/2023, tại xã Lê Trì ngân hàng chính sách xã hội Trung ương kiểm tra đánh giá kết quả ...

19|02|2023

Tri Tôn tập trung hỗ trợ khuyến công

UBND huyện Tri Tôn vừa triển khai kế hoạch hoạt động khuyến công huyện Tri Tôn năm 2023. Theo đó năm ...

19|02|2023

Tri Tôn phấn đấu năm 2023 có 14 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên

Năm 2023, UBND huyện Tri Tôn tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP nhằm ...

15|02|2023

Lãnh đạo huyện Tri Tôn làm việc 3 xã Lê Trì, Vĩnh Phước, Vĩnh Gia

Tại xã Lê Trì, Đoàn công tác UBND huyện Tri Tôn do ông Đỗ Minh Trí, phó chủ tịch UBND huyện làm trườ ...

15|02|2023

Huyện Tri Tôn làm việc với xã Tân Tuyến, Tà Đảnh, Lương An Trà về KTXH năm 2023

Chiều ngày 15/02/2023, tại Đoàn công tác Huyện Tri Tôn, do ông Đỗ Minh Trí – PCT. UBND huyện Tri Tôn ...

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===