Lương An Trà - Hội thảo chuyên đề “Nghiên cứu xây dựng mô hình đất ngập nước nhân tạo thay thế mô hình 3 vụ lúa trong vùng đê bào khép kín,

Nông - Lâm nghiệp

Lương An Trà - Hội thảo chuyên đề “Nghiên cứu xây dựng mô hình đất ngập nước nhân tạo thay thế mô hình 3 vụ lúa trong vùng đê bào khép kín,

20/04/2022

Ngày 20/4/2022, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp cùng Sở Khoa học và công nghệ tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nghiên cứu xây dựng mô hình đất ngập nước nhân tạo thay thế mô hình 3 vụ lúa trong vùng đê bào khép kín, tỉnh An Giang”, tại xã Lương An Trà.

Responsive image

Tại hội thảo, gần 80 cán bộ nông nghiệp, bà con nông dân được đại diện nhóm nghiêm cứu bộ môn khoa học đất, khoa nông nghiệp trường đại học Cần Thơ chia sẻ kết quả nghiên cứu thực hiện tại ấp Cà Na xã Lương An Trà. Mô hình được chia làm 4 đợt thực hiện, bắt đầu từ tháng 12/2020 đến tháng 2/2022. Cây màu được thử nghiệm gồm: bắp ngọt, cỏ sudan, cỏ xả, đậu nành rau, đậu nành, điên điển mấu. Các cây thử nghiệm được theo dõi độ phì đất, năng suất và hiệu quả tài chính sau 3 chu kỳ canh tác. Kết quả, ngập nước nhân tạo kết hợp trồng điên điển mấu vào vụ ngập, luân canh đậu nành trên nên đất lúa đã giúp tăng năng suất lúa và cải thiện ý nghĩa độ phì và dưỡng chất trong đất phèn thâm canh lúa trong vùng đê bao khép kín.

Mục tiêu của mô hình nhằm đánh giá đa dạng sinh học trong mô hình đất ngập  nước nhân tạo trong vùng đê bao khép kín lúa 3 vụ, hướng tới chuyển đổi cơ cấu nônh nghiệp, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích, tạo liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm an toàn.

Sang Sang

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===