Tri Tôn triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2023

Hoạt động HĐND - UBND

Tri Tôn triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2023

13/01/2023

Chiều 13/1, UBND huyện Tri Tôn triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm và Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang chủ trì hội nghị.

Responsive image

Theo đánh giá, chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện Tri Tôn được xây dựng gồm 121 đầu công việc, đã thực hiện hoàn thành 118 nội dung, đạt 97,52%. Huyện đã tập trung chỉ đạo điều hành các lĩnh vực kinh tế - xã hội năm 2022 đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Trong đó, có một số chỉ tiêu quan trọng góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện như: Thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình đạt gần 52,11 triệu đồng; thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn được gần 134,6 tỷ đồng, đạt 183,22% so Nghị quyết HĐND huyện giao; duy trì 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2022 giảm còn 2.900 hộ, chiếm 8,65% so tổng số hộ (giảm 2,2%); công nhận thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia...

Năm 2023, huyện Tri Tôn tập trung giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, tạo động lực hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Trong đó, huyện đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng giá trị sản xuất đối với một số ngành hàng đạt 8.254 tỷ đồng, tăng 6,83% so năm 2022; giá trị sản xuất bình quân gần 148,17 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình đạt 56,82 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 2.445-2.520 tỷ đồng; tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn 101,1 tỷ đồng. Phấn đấu có thêm 3 trường học đạt chuẩn quốc gia, đưa tổng số 27/57 trường đạt chuẩn; tỷ lệ lao động qua đào tạo 44,55%; giảm thêm 2% số hộ nghèo theo chuẩn mới (riêng hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3-4%); đạt 6 bác sĩ/10.000 dân, 15 giường bệnh/10.000 dân; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế 98,06%. Phấn đấu  có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao; quy mô dân số 117.698 người; tỷ lệ dân số nông thôn và thành thị được cung cấp nước sạch đạt 88,57%; tỷ lệ che phủ rừng 37%; tỷ lệ cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn huyện Tri Tôn hoàn thiện chính quyền điện tử đạt 90%.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===