Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 7 huyện Tri Tôn họp thảo luận chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh thứ 15 chuyên đề

Hoạt động HĐND - UBND

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 7 huyện Tri Tôn họp thảo luận chuẩn bị cho kỳ họp HĐND tỉnh thứ 15 chuyên đề

07/09/2023

Chiều ngày 7/9/2023, tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị số 7 huyện Tri Tôn Tổ chức họp cùng các ban ngành huyện Tri Tôn để thảo luận lấy ý kiến đóng góp các dự thảo, tờ trình trước kỳ họp HĐND tỉnh thứ 15 chuyên đề. Đồng chí Cao Quang Liêm - bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Tri Tôn đến dự.

Responsive image

Các đại biểu đều thống nhất nội dung 6 tờ trình và dự thảo nghị quyết trình trong kỳ họp HĐND tỉnh. Trong này đóng góp thêm một số ý kiến liên quan đến tờ trình dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2022. Tờ trình dự thảo nghị quyết quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang. Sửa đổi căn cứ pháp lý là nghị định 33 của Chính phủ vừa có hiệu lực thi hành ngày 1/8/2023, vì nghị định 34 cũ đã hết hiệu lực thi hành. Đề nghị khi HĐND tỉnh khi ban hành quy định cần tham mưu UBND giao đủ chế độ kinh phí về huyện để thực hiện. Chỉnh sửa một số từ ngữ trong tờ trình cho rõ ràng để đảm bảo chi đúng, quyết toán đúng  Tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị số 7 tiếp thu các ý kiến và đề nghị thư ký tổng hợp để trình kỳ họp HĐND tỉnh An Giang lần thứ 15 chuyên đề..

Phát biểu kết luận, đồng chí Cao Quang Liêm - bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Tri Tôn đề nghị các phòng ban ngành huyện căn cứ nghị quyết HĐND sau khi kỳ họp thứ 15 ban hành sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng thời từ nay đến cuối năm, công việc của huyện rất nhiều, nhất là thực hiện các công trình, dự án 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các ngành cần quyết tâm, tăng tốc hoàn thành tốt công việc và chủ động tham mưu đề xuất công việc cho năm 2024.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===