Công an huyện Tri Tôn triển khai kế hoạch 90 ngày đêm

An ninh Quốc phòng

Công an huyện Tri Tôn triển khai kế hoạch 90 ngày đêm

18/10/2022

Ngày 18/10/2022 công an huyện Tri Tôn triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm 90 ngày đêm triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của luật cư trú năm 2020 và kế hoạch kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy chữa cháy.

Responsive image

          Từ đầu năm đến nay công an huyện và 15 xã thị trấn tập trung quyết liệt thực hiện 2 dự án và đề án 06 của chính phủ. Kết quả thu thập, cập nhật dữ liện dân cư tổng số hộ nhân khẩu thường trú đã cập nhật vào hệ thống là 42.186 hộ với 171.557 nhân khẩu, đã có 10/20 nội dung công tác làm sạch dữ liệu dân cư đã hoàn thành đạt 100%.  Về dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân tính đến ngày 16/10 công an huyện đã thu nhận 112.300 hồ sơ, có 21.657 hồ sơ định danh điện tử, đạt tỷ lệ 80,5% so với tổng số nhân khẩu trong diện thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân. Hiện còn 26.128 chưa được thu nhận hồ sơ, trong này chết chưa khai tử 606 người, bỏ địa phương không rõ đi đâu 2.360 người. Kế hoạch đợt cao điểm 90 ngày đêm  từ nay đến 31/12/2022, công an huyện, xã thị trấn và các ngành có liên quan tập trung cấp căn cước công dân, đảm bao dữ liệu dân cư đúng, đủ, sạch, sống. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua 25 dịch vụ công trực tuyến, cấp tài khoản định danh điện tử. Tham mưu triển khai thực hiện đảm bảo các điều kiện của luật cư trú năm 2020. Về kế hoạch kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy diễn ra từ ngày 15/10 đến 15/12/2022, tập trung điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ, rà soát kiến nghị khắc phục các tồn tại, vi phạm.

          Phó chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phòng giáo dục đào tạo chỉ đạo các trường rà soát số học sinh đủ 14 tuổi trở lên đăng ký cấp căn cước công dân. Phòng Tư Pháp huyện có công văn hướng dẫn cụ thể, tạo mọi điều kiện để người dân bổ sung các loại giấy tờ khai sinh, khai tử.  Công an huyện, công an 15 xã thị trấn kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, bằng nhiều biện pháp trực tiếp hoạc thông qua khai báo điện tử đối với công dân đi làm ăn xa để hoàn thành chỉ tiêu đề ra chậm nhất đến cuối tháng 12/2022. Tăng cường phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền, kiểm tra phòng cháy chữa cháy và chấn chỉnh, xử lý vi phạm.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===