08|01|2024

Huyện Tri Tôn phát triển vùng sản xuất chuyên canh và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cây ăn trái năm 202

Tri Tôn là một trong những huyện đứng đầu về diện tích sản xuất nông nghiệp của tỉnh An Giang với tr ...

28|12|2023

Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển vùng sản xuất chuyên canh và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cây ăn

Tính đến tháng 12/2023, tổng diện tích cây ăn trái trồng tập trung trên địa bàn huyện 1.050,4 ha (có ...

28|12|2023

Kết quả phát triển ngành nghề nông thôn và bảo tồn, phát triển làng nghề năm 2023 trên địa bàn huyện

Qua thống kê, rà soát trên địa bàn huyện hiện có khoảng 338 cơ sở sản xuất, kinh doanh các ngành ngh ...

21|12|2023

Kết quả thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn thuộc 03 Chương trình mục tiêu quố

Kết quả hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ...

21|12|2023

Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển vùng sản xuất chuyên canh và xúc tiến tiêu thụ sản phẩm rau mà

Từ 2021 đến 2023, diện tích sản xuất rau màu của huyện khoảng 2.766 ha/năm. Riêng năm 2023 đến nay, ...

21|12|2023

Kết quả thực hiện Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 29/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Về Hợp tác xã: Tổng số HTX nông nghiệp toàn huyện: 25 hợp tác xã nông nghiệp. Trong đó có 23 HTX đa ...

08|12|2023

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn làm việc với An Giang về đề án phát triển một triệu h

Ngày 8/12, tại huyện Tri Tôn, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cùng ngân hàng thế g ...

13|11|2023

Hội nông dân huyện Tri Tôn tăng cường hỗ trợ nâng cao đời sống hội viên

Thời gian qua, nông dân trong huyện Tri Tôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều h ...

13|11|2023

Hiệu quả từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền ...

03|11|2023

Tạp chí Nông Thôn Việt hợp tác hỗ trợ huyện Tri Tôn phát triển nông nghiệp, nông thôn

Ngày 3/11/2023, tại TP. HCM, đoàn công tác huyện Tri Tôn (An Giang), do đồng chí Cao Quang Liêm – Bí ...

03|11|2023

Tri Tôn khởi động dự án “mô hình hợp tác phát triển các sản phẩm từ cây thốt nốt”

Khởi động dự án “mô hình hợp tác phát triển các sản phẩm từ cây thốt nốt, chiều ngày 3/11/2023, tại ...

30|10|2023

Tri Tôn nâng cao chất lượng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm g ...

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===