Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tri Tôn tập huấn thành lập và vận hành mô hình địa chỉ tin cậy

Khối Đảng - Khối Vận

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tri Tôn tập huấn thành lập và vận hành mô hình địa chỉ tin cậy

14/11/2023

Ngày 14/11/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tri Tôn tổ chức tập huấn hướng dẫn thành lập và vận hành mô hình địa chỉ tin cậy. Đây là hoạt động nằm trong dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết nững vấn đế cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bao dân tộc thiểu số và miền núi.

Responsive image

Đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tri Tôn đã thành lập mô hình địa chỉ tin cậy ở 6 xã, thị trấn gồm: Núi Tô, Ô Lâm, An Tức, Lê Trì, thị trấn Cô Tô và Ba Chúc. Địa chỉ tin cậy là tổ chức hoạt động xã hội tình nguyện tại cộng đồng; với mục đích tiếp nhận, hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời và bố trí nơi tạm lánh cho nạn nhân bị bạo lực gia đình, tránh rủi ro về sức khỏe, tính mạng. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng và vai trò của mỗi người dân trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, giữ gìn an ninh trật tự. Góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt hơn công tác về bình đẳng giới, thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại buổi tập huấn, các thành viên của tổ mô hình được cung cấp các kiến thức, tổng quan về mô hình, thành phần tham gia và đối tượng hưởng lợi; chức năng, nhiệm vụ của địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Nhận diện bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em, các hình thức, kỹ năng phát hiện nạn nhân bị bạo lực gia đình, bị xâm hại. Các kỹ năng ứng xử, giải quyết tại địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; các hướng dẫn thành lập, vận hành địa chỉ tin cậy tại cộng đồng trong việc hỗ trợ người bị bạo lực; vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở và các ngành, tổ chức liên quan trong việc xây dựng, triển khai thực hiện và duy trì hoạt động có hiệu quả của mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”. 

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===