Tổ đại biển HĐND Tỉnh đơn vị số 7 huyện Tri Tôn họp thảo luận các văn bản trình kỳ họp cuối năm

Hoạt động HĐND - UBND

Tổ đại biển HĐND Tỉnh đơn vị số 7 huyện Tri Tôn họp thảo luận các văn bản trình kỳ họp cuối năm

16/11/2022

Ngày 16/11/2022 tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị số 7 huyện Tri Tôn tổ chức họp với thường trực HĐND huyện và các ngành có liêu quan của huyện để thảo luận các van bản trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm. Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh số 7 Cao Quang Liêm chủ trì hội nghị.

Responsive image

          Các đại biểu cơ bản  thống nhất với dự thảo 11 báo cáo và 24 tờ trình tại kỳ họp. Đồng thời đóng góp một số ý kiến. Về phát triển kinh tế xã hội, cần  sớm nâng cấp sữa chữa tỉnh lộ 959, tuyến đường vòng quanh Phụng Hoàng Sơn đi qua 4 xã nhằm kết nối phát triển du lịch của huyện. Phản ánh một số khó khăn như  nguồn vốn đầu tư công chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 giao cho huyện Tri Tôn sẽ không thể giải ngân toàn bộ, vì chưa có hướng dẫn cụ thể. Khó khăn trong triển khai công trình đầu tư hệ thống  thủy lợi vùng cao trên địa bàn 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên. Liên quan các tờ trình, đại biểu có ý kiến về biên chế  lực lượng bào vệ dân phối đối với thị trấn là 5 người, xã là 3 người, và phụ cấp mức sàn là 1,5 lần lương cơ bản/người/tháng. Cần có quy định mức chi cho công tác thẩm định kiểm tra văn bàn vi phạm pháp luật, Chi kinh phí cho thành viên hội đồng  phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, huyện. Đề nghị quy định chi kinh phí tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cấp xã. Tăng định mức chi hỗ trợ hòa giải cơ sở. Tỉnh có văn bản công nhận phong tục, tập quán về cách đạt họ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trường hợp mẹ đơn thân, con ngoài giá thú. Xem xét cho người dân di cư tự do được cấp mã số định danh đảm bảo các điều kiện tham gia bảo hiểm y tế.  Đề nghị HĐND tỉnh khi ban hành nghị quyết  phải ghi rõ nguồn kinh phí để đãm bảo thực hiện. Một số ý kiến liên quan đến thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, thu hồi đất công

          Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh số 7 Cao Quang Liêm tiếp thu các y kiến và đề nghị thư ký tổng hợp để  đại biểu HĐND tiếp tục  có ý kiến tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm. Qua đó cũng đề nghị UBND huyện , các ngành chức năng quyết tâm, quyết liệt, tham mưu tốt , triển khai thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, sớm đưa huyện thoát khỏi danh sách 74 huyện nghèo của cả nước. Tập trung mọi nguồn lực để Lạc Quới đạt xã nông thôn mới trong năm 2023.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===