Về việc thay thế Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND huyện Tri Tôn về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Thông báo

Về việc thay thế Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND huyện Tri Tôn về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân.

15/06/2022

Ngày 08 tháng 04 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn ban hành Quyết định số 1383A/QĐ-UBND Về việc thay thế Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND huyện Tri Tôn về việc giao đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Giao cho ông (bà) Nguyễn Thị Ngọc, sinh năm: 1959, địa chỉ: khóm An Định A, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, diện tích 650 m2, thuộc tờ bản đồ số 11, số thửa 129, 131, 132, 133, 134, 135, 137,’ khu đất tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, để sử dụng vào mục đích Đất ở tại đô thị (ODT);

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Bản trích đo địa chính ngày do Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Tri Tôn lập ngày 10/03/2022;

Hình thức giao đất: Giao đất theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 của UBND huyện Tri Tôn vê việc thỏa thuận kết thúc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc. 

 

Tải Quyết định số Quyết định số 1383A/QĐ-UBND

 

 

 

Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===