[THÔNG BÁO]Danh sách thí sinh đủ điều kiện và thí sinh không đủ điều kiện dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tri Tôn năm 2021

Thông báo

[THÔNG BÁO]Danh sách thí sinh đủ điều kiện và thí sinh không đủ điều kiện dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tri Tôn năm 2021

23/11/2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Tri Tôn đã tiến hành kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn tại Phiếu đăng ký dự xét tuyển và thông báo kết quả như sau:

          1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Tri Tôn năm 2021 gồm 26 thí sinh (Danh sách chi tiết kèm theo). Thời gian thi dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 04/12/2021 đến ngày 12/12/2021. Lịch thi và địa điểm thi chính thức sẽ được Hội đồng tuyển dụng thông báo chậm nhất trước ngày thi 05 ngày. Để biết thông tin cụ thể, thí sinh theo dõi trên Trang thông tin điện tử huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang tại địa chỉ: triton.angiang.gov.vn; hoặc liên hệ số máy 0296.3874.691 (gặp đồng chí Nguyễn Minh Đẳng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tri Tôn) để biết thêm chi tiết.

          2. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Tri Tôn năm 2021 gồm 05 thí sinh (Danh sách chi tiết kèm theo).

          Hội đồng tuyển dụng thông báo để thí sinh biết, thực hiện./.

 

Tải Thông báo số 19/TB-HĐTD ngày 23/11/2021

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===