Họp Tổ đại biểu HĐND huyện Tri Tôn đơn vị xã Tà Đảnh, Tân Tuyến, thị trấn Tri Tôn và xã Châu Lăng

Hoạt động HĐND - UBND

Họp Tổ đại biểu HĐND huyện Tri Tôn đơn vị xã Tà Đảnh, Tân Tuyến, thị trấn Tri Tôn và xã Châu Lăng

16/11/2023

Sáng nay, ngày 16/11/2023, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn đơn vị xã Tà Đảnh, Tân Tuyến, thị trấn Tri Tôn, và xã Châu Lăng, tổ chức họp tổ đại biểu HĐND huyện, trước kỳ họp cuối năm 2023, HĐND huyện.

Responsive image

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe tổ đại biểu HĐND huyện thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ KT-XH năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tri Tôn, đơn vị xã Tà Đảnh, Tân Tuyến, thị trấn Tri Tôn, và xã Châu Lăng, cũng thảo luận đóng góp 17 ý kiến, kiến nghị, xung quanh việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2023, và các vấn đề khác có liên quan như: mở rộng cầu Tha La và cầu Cây Me, nâng cấp mở rộng lộ kênh 10 Tân Tuyến, Tà Đảnh; vấn đề cần tăng cường tần suất thu gom rác thải, nhất là tại các xã, thị trấn phát triển du lịch. Các xã, thị trấn cần nắm rõ nguồn lao động thất nghiệp trở về quê, để tạo việc làm, sớm đầu tư đường liên ấp, từ xã Tân Tuyến qua xã Tà Đảnh, vấn đề các bảng chỉ dẫn, biển số nhà trên địa bàn huyện còn ít, cũng như thủ tục hành chính về cấp quyền sử dụng đất cho người dân còn chậm,….  Về những đề xuất, kiến nghị, được Tổ Đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Tà Đảnh, Tân Tuyến, thị trấn Tri Tôn, và xã Châu Lăng ghi nhận, và sẽ trình các ý kiến tại kỳ họp giữa năm HĐND huyện trong thời gian tới.

Lê Thảo

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===