Núi Tô Phát huy vai trò người dân trong xây dựng nông thôn mới

Nông thôn mới

Núi Tô Phát huy vai trò người dân trong xây dựng nông thôn mới

09/10/2021

Ấp Tô Thuận xã Núi Tô được xã chọn làm điểm về xây dựng ấp nông thôn mới. Qua hơn một năm thực hiện các tiêu chí xây dựng ấp nông thôn mới, Ấp Tô Thuận bước vào xây dựng ấp nông thôn mới với điều kiện kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; sản xuất chủ yếu tự phát, nhỏ lẻ và thu nhập bình quân đầu người không ổn định; cảnh quan môi trường tuy được chỉnh trang nhưng chưa xanh - sạch - đẹp…

          Tuy nhiên, sau hơn một năm thực hiện xây dựng ấp nông thôn mới, với ý thức tự lực, tự cường, tập thể cán bộ và người dân trong ấp đã phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Đó là phát triển sản xuất; thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư nâng cấp; vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, trồng cây xanh, đường hoa trong khuôn viên hộ gia đình và các tuyến đường.

          Ấp Tô Thuận có diện tích tự nhiên hơn 825 ha, toàn ấp có 585 hộ, với 2.234 nhân khẩu, trong đó dân tộc Khmer chiếm tỷ lệ hơn 70%. Năm 2020 ấp còn 100 hộ nghèo, chiếm trên 17%, 24 hộ cận nghèo chiếm 4,10% . Để thực hiện mục tiêu xây dựng ấp nông thôn mới , ngay từ đầu năm 2020 Ban ấp Tô Thuận đã tập trung rà soát các tiêu chí ấp nông thôn mới. Qua rà soát ấp đạt 13/19 tiêu chí, còn lại 06 tiêu chí chưa đạt. Theo đó, Ban ấp tiếp tục rà soát lại toàn bộ  kết quả chưa đạt của từng tiêu chí để phân loại từng phần việc cụ thể, trong đó có việc tham gia của người dân và sự tham gia của các cá nhân, tổ chức xã hội. Ngoài ra Ban ấp Tô Thuận còn tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện từng nội dung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ phụ trách từng tiêu chí, đồng thời quy định rõ thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành. Thực hiện phương châm “dễ làm trước, khó làm sau, làm đến đâu chắc đến đó”, Ban ấp đã kịp thời triển khai, quán triệt kế hoạch cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và bà con nhân dân nắm và thực hiện.

          Đến nay, đường giao thông liên ấp và lộ giao thông nông thôn được bê-tông hóa đạt 100%; hệ thống thủy lợi nội đồng được đảm bảo việc tưới tiêu các diện tích sản xuất; 98% hộ sử dụng điện; tỷ lệ nhà ở của ấp đạt 95% chuẩn quy định. Thu nhập bình quân đầu người 24 triệu đồng/người/năm. Toàn ấp có 448/585 hộ gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ trên 76%; 191 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu, chiếm tỷ lệ gần 33%; 19 hộ gương người tốt việc tốt, chiếm tỷ lệ 3,24%.

           Ngay từ đầu năm 2020 Ban ấp đã vận động người dân đóng góp và các mạnh thường quân tổ chức đổ bê tông, đổ đá bụi, đặt cống thoát nước các đường vành đai Tà hu, đường krăn đồn, đường qua hồ Soài Chek chiều dài trên 5,5 km với tổng kinh phí gần 3,6 tỷ đồng.

          Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình xây dựng ấp nông thôn mới là phải làm tốt công tác chỉ đạo sản xuất và giúp nông dân tạo thu nhập, tăng thu nhập. Vì vậy, Ban xây dựng nông thôn mới ấp Tô Thuận thường xuyên vận động nhân dân nghiên cứu, học hỏi cách làm hay, mô hình làm ăn có hiệu quả để áp dụng, nâng cao thu nhập gia đình. Vận động nhân dân cải tạo vườn tạp để trồng các loại cây, con giống có giá trị kinh tế cao.

          Ông Chau Âm- Trưởng Ban nhân dân ấp Tô Thuận, cho biết: “Xây dựng nông thôn mới là một chương trình lớn mang tính tổng thể, do đó đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ với quyết tâm chính trị cao; đặc biệt là sự đoàn kết nhất trí của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của mỗi người dân. Vì vậy, cùng với làm tốt công tác tuyên truyền thì cần phát huy vai trò của bà con nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời vận dụng tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, nhất là nguồn lực từ nhân dân”.

          Giờ đây, trong từng đường phum, sóc của ấp Tô Thuận đã có nhiều đổi mới từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của bà con không ngừng được nâng lên. Ấp Tô Thuận xứng đáng là điểm sáng trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới . Phấn đấu đến cuối năm 2021 ấp Tô Thuận được công nhận ấp Nông thôn mới ở xã Núi Tô.

Kim Hane

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===