Lương Phi nâng cấp đường kênh Sà Lôn và Tà Dung

Nông thôn mới

Lương Phi nâng cấp đường kênh Sà Lôn và Tà Dung

08/06/2022

Ngày 8/6, Ban nhân dân 2 ấp Sà Lôn và Tà Dung cùng với nhân dân trên địa bàn vừa nâng cấp tuyến đường kênh Sà Lôn, chiều dài 1,5km. Kinh phí vận động từ nhân dân 2 ấp đóng góp trên 100 khối đất đá. Tuyến đường hoàn thành giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn.

Responsive image

Đoạn đường này được Ban nhân dân 2 ấp Sà Lôn và Tà Dung vận động xã hội hóa nhân dân tại khu vực đóng góp, với sự góp sức thi công của cán bộ ban nhân dân 2 ấp và người dân địa phương. Đây là việc làm thiết thực, góp phần cùng với chính quyền địa phương chỉnh trang, nâng cấp đường giao thông nông thôn.

Hồng Đăng

=== MỪNG ĐẢNG QUANG VINH - MỪNG XUÂN NHÂM DẦN 2022 ===