Lương An Trà sơ kết 9 tháng đầu năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Nông thôn mới

Lương An Trà sơ kết 9 tháng đầu năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

26/09/2020

Ngày 25/9/2020, Ủy ban nhân dân xã Lương An Trà tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Responsive image

Từ đầu năm 2020 đến nay, xã đã tổ chức 9 cuộc tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, các nhiệm vụ cụ thể của xã về nội dung, mục tiêu, ý nghĩa việc thực hiện nông thôn mới với 450 lượt người dân tham dự. Cơ sở hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp, sữa chữa, cụ thể là tỉnh lộ 958 được bê tông hóa tạo điều kiện lưu thông thuận lợi. Tỷ lệ đường trục ấp, liên ấp đạt 66,67%, giao mốc bê tông hóa 1km đường chữ U-H7 và sử dụng nguồn vốn thưởng nông thôn mới xây dựng nối dài từ cầu H7 đến kênh sườn D, chiều dài 1,2km, nâng tỷ lệ đạt chuẩn lên 85%, so vối chỉ tiêu đạt vượt 15%. Về tổ chức sản xuất, xã hỗ trợ thành lập mới thêm 1 hợp tác xã, nâng tổng số lên 2 hợp tác xã hiện có tại địa bàn. Xã cũng hỗ trợ đại diện 2 hợp tác xã này tham dự mô hình liên kết với các doanh nghiệp tại Lâm Viên và Sa Đéc, từng bước định hình vùng sản xuất liên kết với doanh nghiệp  trong thời gian tới. Toàn xã hiện có 1.625 hộ gia đình văn hóa, đtạ tỷ lệ 84,76%, có 5 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa, so với chỉ tiêu quy định đạt 100%.

Trong thời gian tới, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ông Lê Văn Dùm, yêu cầu các ngành chức năng tập trung triển khai hiệu quả các chương trình nhà ở của Chính phủ cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách. Xã hội hóa công tác cất, sữa chữa nhà ở cho hộ khó khăn có nhà chưa đạt chuẩn. Vận động tuyên truyền cải tạo, chỉnh trang nhà cửa, vườn tạp khang trang, sạch đẹp. Duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt từng bước theo lộ trình đến năm 2024 và hoàn thành hồ sơ minh chứng theo quy định.

Sang Sang

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026