Tri Tôn tổng kết công tác diễn tập năm 2023

An ninh Quốc phòng

Tri Tôn tổng kết công tác diễn tập năm 2023

26/10/2023

Chiều ngày 25/10/2023, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Tri Tôn tổ chức tổng kết công tác diễn tập năm 2023. Đại tá Phan Văn Bá - Phó tham mưu trưởng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, đồng chí Cao Quang Liêm - Bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Tri Tôn, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập huyện đến dự.

Responsive image

 Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự cấp nhằm rèn luyện cho hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương biết hoạt động theo chức trách; phát huy hiệu lực cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của UBND đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương; nâng cao năng lực hiệp đồng giữa các lực lượng để giải quyết các vấn đề chính trị- xã hội nảy sinh trong thời bình. Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Chỉ thị tổ chức diễn tập cho 5 xã, trong đó 4 xã diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, 1 xã diễn tập phòng thủ dân sự. Trong này, xã Lương An Trà được Bộ CHQS tỉnh chọn làm điểm diễn tập để rút kinh nghiệm trong toàn tỉnh. Xã Tà Đảnh diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn có thực binh.  Kết quả diễn tập 5 xã đều đạt yêu cầu đề ra. Qua diễn tập nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đã được nâng cao; hiểu sâu sắc hơn về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ địa phương; góp phần vào sự nghiệp xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Responsive image

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Cao Quang Liêm đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về khu vực phòng thủ. Lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai, lụt bão, dịch bệnh. Ban CHQS huyện tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện thực hiện nhiệm vụ diễn tập và chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ. Công an huyện phối hợp Ban CHQS huyện, các phòng ban ngành, đoàn thể huyện, các địa phương tập trung nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống có hiệu quả các tình huống xấu. Năm 2024, huyện tiếp tục thực hiện diễn tập tại 5 xã, thị trấn gồm: thị trấn Ba Chúc, Cô Tô, xã Tân Tuyến, An Tức, Lê Trì, trong này xã Lê Trì nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng, có một phần thực binh. Dịp này có 10 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập được khen thưởng.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===