Công tác diễn tập cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương ở Tri Tôn

An ninh Quốc phòng

Công tác diễn tập cấp xã, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương ở Tri Tôn

12/11/2023

Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự cấp xã là hình thức huấn luyện tổng hợp cao nhất và toàn diện trong hệ thống giáo dục quốc phòng toàn dân, nhằm rèn luyện cho hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương biết hoạt động theo chức trách; phát huy hiệu lực cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương đối với công tác quân sự, quốc phòng địa phương; nâng cao năng lực hiệp đồng giữa các lực lượng để giải quyết các vấn đề chính trị- xã hội nảy sinh trong thời bình và thực hành tác chiến phòng thủ; kiểm tra, đánh giá khả năng sẵn sàng huy động tiềm lực, sức chiến đấu của địa phương và lực lượng vũ trang cho chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc..

Responsive image

Huyện Tri Tôn có đường biên giới dài 15,5 km, địa hình có nhiều núi, những năm gần đây chịu sự tác động cực đoan của thời tiết, dễ xảy ra giông lốc, cháy rừng; đồng thời là địa bàn có nhiều dân tộc, tôn giáo cùng sinh sống. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Tri Tôn là vùng căn cứ địa cách mạng, là địa bàn quan trọng trong thế trận phòng thủ chung của tỉnh. Vì vậy, Đảng ủy, Ban CHQS huyện xác định diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự cấp xã phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới, đáp ứng nhiệm vụ cấp bách hàng đầu là chống “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, đối phó hiệu quả với xung đột vũ trang, để bảo vệ địa phương trong mọi tình huống.

Thượng tá Nguyễn Văn Tính - chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Tri Tôn cho biết: Quán triệt nghị quyết các cấp và mục tiêu thi đua quyết thắng về đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện. Đảng ủy, Ban CHQS huyện Tri Tôn tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị tổ chức diễn tập năm 2023 cho 5 xã, trong đó 4 xã diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ, 1 xã diễn tập phòng thủ dân sự. Trong đó yêu cầu nội dung diễn tập phải thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế, phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu bức thiết về quốc phòng, an ninh; công tác chuẩn bị diễn tập phải chu đáo, toàn diện; thực hành diễn tập nghiêm túc, chặt chẽ, thực hiện tất cả các vấn đề huấn luyện theo đúng mục đích, yêu cầu, thời gian quy định, bảo đảm bí mật, an toàn, không gây xáo trộn và ảnh hưởng tới nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương”.

Để đạt được mục đích cuộc diễn tập, các ban chỉ đạo, ban Tổ chức diễn tập các xã đã tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân, kết hợp kinh tế với quốc phòng, có kế hoạch dự trù, huy động vật chất, tài chính cho các lực lượng phù hợp, đáp ứng được yêu cầu diễn tập theo đúng quy định của trên nhưng không gây lãng phí, vượt quá điều kiện cụ thể của địa phương. Sử dụng cơ sở vật chất, tài chính phải an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương hình thức. Đồng thời đòi hỏi các bộ phận nêu cao tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm, tổ chức lực lượng tham gia diễn tập hợp lý, cử người đúng thành phần, có chất lượng, bảo đảm cho diễn tập đạt kết quả tốt.

Với tinh thần chủ động, các xã đã tích cực chuẩn bị diễn tập với quyết tâm chính trị cao nhất. Các xã thực hiện diễn tập bám sát ý định đã phê duyệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, các xã biên giới tập trung chống xung đột vũ trang, tác chiến bảo vệ biên giới; các xã nội địa có nhiều đồng bào dân tộc, tôn giáo tập trung nhiệm vụ chống biểu tình, bạo loạn thực hiện tác chiến phòng thủ hoặc diễn tập phòng thủ dân sự, phòng chống lụt bão sát với yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Phát huy hiệu lực và vận dụng sáng tạo cơ chế lãnh đạo của Đảng trong diễn tập, xử trí tốt các tình huống trong diễn tập và trong hoạt động bình thường của địa phương.

Responsive image

Thông qua diễn tập năm 2023, đã giáo dục, nâng cao giác ngộ về sự nghiệp quốc phòng và chủ trương xây dựng khu vực phòng thủ của từng xã nói riêng, trong toàn đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương huyện nói chung. Đồng thời, mỗi tập thể, cán nhân nhận thức sâu sắc hơn bản chất, âm mưu thủ đoạn của địch trong chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ và những nguy cơ nội sinh trong nội bộ nhân dân mà kẻ địch đang ra sức khai thác, lợi dụng để đánh phá trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực chính trị, văn hoá, tư tưởng. Từ đó tạo nên sự nhất trí cao trong nội bộ nhân dân về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, về xây dựng và tác chiến phòng thủ ở địa phương. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất giữa Đảng, chính quyền, nhân dân trên nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành, nhân dân làm chủ. Bồi dưỡng giáo dục ý thức tự giác cho mọi người sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, hăng hái tham gia thực hiện các chính sách quốc phòng, hậu phương quân đội.

Thượng tá Nguyễn Văn Tính cho biết thêm: “Đặc biệt, Tri Tôn là địa bàn có nhiều dân tộc, tôn giáo, qua diễn tập góp phần củng cố sự đoàn kết giúp đỡ nhau trong nội bộ nhân dân, không phân biệt, không để địch lợi dụng kích động chia rẽ nội bộ nhân dân; đồng thời, phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng của địa phương, khêu gợi lòng yêu nước, yêu quê hương. Cũng qua diễn tập, tạo nên sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động của cấp uỷ, chính quyền địa phương và cơ quan quân sự, công an trong công tác củng cố kiện toàn mặt tổ chức; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự, chi bộ công an xã trong phát huy tốt vai trò, hiệu lực lãnh đạo lực lượng vũ trang làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về công tác quân sự, quốc phòng địa phương”.

Qua tổng kết công tác diễn tập năm 2023, UBND huyện Tri Tôn đã biểu dương khen thưởng cho 10 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc. Năm 2024 huyện tiếp tục thực hiện diễn tập tại 5 xã thị trấn gồm: thị trấn Ba Chúc, Cô Tô, xã Tân Tuyến, An Tức và Lê Trì, trong này xã Lê Trì nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng, có một phần thực binh.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===