Huyện ủy Tri Tôn triển khai các văn bản của đảng

Khối Đảng - Khối Vận

Huyện ủy Tri Tôn triển khai các văn bản của đảng

17/11/2023

Sáng ngày 17/11/2023, Huyện ủy Tri Tôn tổ chức quán triệt triển khai các văn bản của Đảng đến 57 chi đảng bộ trong toàn huyện. Hội nghị bằng hình thực trực tiếp tại hội trường huyện ủy và kết nối các điểm cầu tại 15 xã, thị trấn. Đồng chí Phan Văn Sương - Phó bí thư thường trực huyện ủy Tri Tôn dự và chỉ đạo hội nghị.

Responsive image

          Các đại biểu được nghe lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng huyện triển khai 5 văn bản gồm: Quy định số 131 ngày 27/10/2023 của Ban Chấp hành trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Quyết định số 3169 ngày 7/8/2023 của Tỉnh ủy An Giang ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ đối với đảng viên. Quy định số 3624 ngày 25/9/2023 của Tỉnh ủy về khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên trong đảng bộ tỉnh. Hướng dẫn số 07 ngày 19/9/2023 của Ban Tổ chức tỉnh ủy An Giang về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ngoài ra các đại biểu cũng được nghe Ban truyên giáo huyện ủy Tri Tôn thông báo kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XIII.

          Đồng chí Phan Văn Sương yêu cầu sau hội nghị, các chi, đảng bộ cơ sở triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của trung ương Đảng, Tỉnh ủy và Huyện ủy đến các chi bộ, đảng bộ, đảng viên nắm để thực hiện tốt. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, phòng chống tham những, tiêu cực. Quan tâm đổi mới sinh hoạt chi bộ, thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tạo điều kiện cho đảng viên tham gia đóng góp ý kiến, tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ trong đảng, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, xây dung chi đảng bộ trong sạch, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tập trung đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm đúng thực chất, trung thực, khách quan./.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===