Tri Tôn triển khai kế hoạch thu gom xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Nông - Lâm nghiệp

Tri Tôn triển khai kế hoạch thu gom xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

09/03/2023

UBND huyện Tri Tôn vừa triển khai kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 – 2025.

Responsive image

Với mục tiêu nhằm nâng cao công tác quản lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và nhận thức trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan đến việc thu gom vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe của cộng đồng. tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững, đảm bảo các xã đạt tiêu chí và giữ vững tiêu chí nông thôn mới về cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Cụ thể, việc thu gom sẽ triển khai  đối với các xã lộ trình nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 là Tà Đảnh, Vĩnh Gia, Lương An Trà, Lương Phi, Tân Tuyến, Lạc Quới, Núi Tô với tổng diện tích sản xuất nông nghiệp trên 27.548 hecta, ước khối lượng bao gói thuốc bảo vệ thực vật  cần thu gom xử lý là 24.025 kg/năm. Tầng suất thu gom về kho chứa 2 lần/ vụ lúa. Và 2 lần/năm vận chuyển về nơi xử lý.

 Phó chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí yêu cầu  phòng tài nguyên môi trường tiếp tục nhân rộng mô hình ở 8 xã thị trấn còn lại trong toàn huyện. Lãnh đạo các địa phương chọn địa điểm thuận lợi, xe thu gom rác đến được tham mưu UBND huyện xây dựng kho chứa, bố trí các thùng chứa tại đồng ruộng. tổ chức thu gom, lưu kho và phối hợp xử lý bao gói đúng quy định. Thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sau khi pha chế, phum rãi phải thu gom bao gói bỏ vào các thùng chứa đã được bố trí sẵn. tăng cường vai trò của các ngành, đoàn thể huyện, xã trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia vào công tác thu gom chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===