Tri Tôn khởi động dự án “mô hình hợp tác phát triển các sản phẩm từ cây thốt nốt”

Nông - Lâm nghiệp

Tri Tôn khởi động dự án “mô hình hợp tác phát triển các sản phẩm từ cây thốt nốt”

03/11/2023

Khởi động dự án “mô hình hợp tác phát triển các sản phẩm từ cây thốt nốt, chiều ngày 3/11/2023, tại huyện Tri Tôn, Trung tâm Phát triển nông thôn – Saemaul Undong, trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP. HCM tổ chức tập huấn Thị trường nông sản và liên kết ttrong sản xuất chuỗi giá trị. Có 50 cán bộ, lãnh đạo UBND và người dân 6 xã thị trấn thuộc vùng dự án tham dự gồm: Ô Lâm, Núi Tô, Châu Lăng, Lê Trì, An Tức và thị trấn Cô Tô.

Responsive image

Các đại biểu được cung cấp kiến thức về chuỗi giá trị, các hình thức liên kết trong chuổi giá trị như cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu cho nông sản. Giới thiệu hệ thống truy suất nguồn gốc, xây dựng kênh phân phối sản phẩm. Giới thiệu một số mô hình hợp tác xã ở nước ngoài thông tin về thị trường sản phẩm thốt nốt. Ngoài ra, 2 công ty tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm là công ty Palmalia, huyện Tri Tôn và công ty Trần Gia, thị xã Tịnh Biên thông tin về các sản phẩm từ thốt nôt đang sản xuất như:  đường, mật, rượu, siro, chia sẻ về về tiêu chuẩn thu mua.

Đây là hoạt động nằm trong  dự án “mô hình hợp tác phát triển các sản phẩm từ cây thốt nốt trên địa bàn huyện Tri Tôn” thuộc dự án giảm nghèo của văn phòng quốc gia giảm nghèo thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội do phó giáo sư, tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn, giám đốc trung tâm làm chủ nhiệm.

Dự án triển khai thực hiện đến tháng 12/2023 với các nội dung: tập huấn cho 28 hộ dân tham gia thị trường nông sản và liên kết trong sản xuất chuỗi giá trị, kỹ thuật chăm sóc, sơ chế và bảo quản sản phẩm từ thốt nốt, hướng dẫn sử dụng các máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, thu hoạch, chế biến và bảo quản. Hỗ trợ công cụ, trang thiết bị phục vụ sản xuất. Công ty cổ phần Palmalia, huyện Tri Tôn và công ty Trần Gia, thị xã Tịnh Biên liên kết tiêu thụ các sản phẩm chế hiến từ cây thốt nốt. Tổng kinh phí thực hiện dự án gần 947 triệu đồng.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===