Hiệu quả từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Nông - Lâm nghiệp

Hiệu quả từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

13/11/2023

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong những phong trào thi đua được Hội Nông dân xã Lương An Trà triển khai thực hiện sâu rộng trong những năm vừa qua. Từ phong trào đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà.

Xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi là một nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, Hội Nông dân xã Lương An Trà đã tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích, động viên cán bộ hội viên, nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới tư duy, mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, khai thác tiềm năng, thế mạnh về vốn, lao động, đất đai để đầu tư vào sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Để phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững” trở thành phong trào sôi nổi, có hiệu quả đối với cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn xã, những năm qua, Hội Nông dân xã Lương An Trà luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phát triển nông thôn; khuyến khích nông dân thực hiện có hiệu quả các mô hình chuyên canh, đa canh tùy theo điều kiện kinh tế của từng hộ mà chọn mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp. Hội đã triển khai kế hoạch thi đua và xét chọn nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi, đồng thời phát ra được 280 phiếu cho nông dân đăng ký và thu về được 155 phiếu nông dân đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi năm 2023. Qua công tác xét chọn, số nông dân giỏi đạt 03 cấp là 137 nông dân. Trong đó: Nông dân giỏi cấp xã 96 nông dân, nông dân giỏi cấp huyện 27, nông dân giỏi cấp tỉnh là 14 nông dân... Điều đó cho thấy, hoạt động phong trào đi vào chiều sâu, có nề nếp, chất lượng phong trào ngày càng nâng lên, thu hút được nhiều nông dân, hội viên tham gia. Nhiều hộ nông dân đã vượt lên thoát nghèo, từ đó góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, ngành nghề, phát triển kinh tế trang trại ở nông thôn.

Ông Nguyễn Đông – Chủ tịch Hội nông dân xã chia sẻ:“Được sự hướng dẫn của Hội Nông dân huyện và sự quan tâm lãnh, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy – Khối vận, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể xã cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Ban Chấp hành hội nông dân xã trong thực hiện nhiệm vụ, nên đạt được một số chỉ tiêu đề ra như: Tuyên truyền, vận động nông dân chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tuyên truyền, vận động nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới; Công tác xây dựng Hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, cải thiện đời sống nông dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn”

Trước hết, có thể thấy, phong trào này đã góp phần khơi dậy ý chí tự lực tự cường, dám nghĩ, dám làm, vượt mọi khó khăn để vươn lên làm giàu trong mỗi hội viên, nông dân. Các hội viên, hộ nông dân, ngày càng tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đưa các giống mới, đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt, người nông dân ngày càng chú trọng đầu tư phát triển các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như: Na Thái, bưởi, chanh không hạt ...Với việc triển khai thực hiện sâu rộng phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng" hội viên, nông dân có nhiều cơ hội, điều kiện tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật. Với sự hỗ trợ của Hội nông dân cùng trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật và các công ty phân bón, hàng năm, có khoảng 300 – 350 lượt hội viên, nông dân được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Đồng thời, hàng năm Hội Nông dân xã cũng kết hợp với Ngân hàng chính sách hội huyện, giải ngân vốn cho 39 hội viên nông dân có nhu cầu, để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh với tổng số tiền là 1.135.000.000 đồng. Ngoài ra, Hội còn huy động các nguồn quỹ hỗ trợ nông dân gắn với triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên nông dân tham quan, học hỏi để phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng. Nhờ vậy, phong trào nông dân thi đua sản xuất  kinh doanh giỏi trên địa bàn xã không ngừng phát triển. Bên cạnh đó, Hội cũng tập trung củng cố các mô hình nông dân tham gia các chi, tổ hội nghề nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ… phù hợp với điều kiện thực tế của từng ấp. Hội chủ động phối hợp với các ngành, tổ chức tập huấn và xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể, câu lạc bộ nông dân, Hợp tác xã, nông dân làm dịch vụ sản xuất và cung ứng giống, cây trồng, vật nuôi. Xây dựng mô hình trình diễn, chuyên giao khoa học kỹ thuật, các dịch vụ tư vấn cho hội viên. Qua đó, đã tham gia vận động thành lập 3 tổ Hợp tác xã với 78 thành viên, tổng diện tích 550ha với vốn điều lệ là 762.000.000 đồng. 3 tổ trông cây ăn trái có 21 thành viên và 1 câu lạc bộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với 20 thành viên. Từ đó, tạo điều kiện giúp nông dân liên kết hgoox trợ giống, vốn, kỹ thuật ứng dụng các chương trình khuyến nông, bảo vệ thực vật, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, làm ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, sản phẩm hữu cơ, từng bước đáp ứng thị trường tiêu thụ.

Ông Nguyễn Đông chia sẻ thêm: “Thời gian tới, Hội Nông dân xã Lương An Trà tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi hội. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đặc biệt là đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội... Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn”.

Quỹ hỗ trợ nông dân tiếp tục tăng trưởng từ 21.700.000 đồng lên 56.900.000  đồng  đạt và vượt chỉ tiêu đại hội đề ra. Qua đó, Hội tạo điều kiện cho 10 hộ tham gia tổ hợp tác trồng cây ăn trái vay vốn từ nguồn Qũy hỗ trợ Nông dân, từ đó giúp cho nông dân có thêm nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất góp phần tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Có thể nói, việc đổi mới và nâng cao chất lượng các mô hình sản xuất hiệu quả, không chỉ giúp nông dân nâng cao thu nhập mà còn nâng cao đời sống vất chất tinh thần, làm giàu chính đáng. Qua đó thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở xã Lương An Trà ngày càng phát triển, làm cho nông dân giàu, nông thôn đổi mới.

Sang Sang

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===