Trồng cây giống lâm nghiệp phân tán trên địa bàn huyện Tri Tôn năm 2023

Nông - Lâm nghiệp

Trồng cây giống lâm nghiệp phân tán trên địa bàn huyện Tri Tôn năm 2023

10/03/2023

Thực hiện Quyết định số 1993/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh An Giang phê duyệt Dự án trồng cây lâm nghiệp phân tán tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025. Uỷ ban nhân dân huyện Tri Tôn đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2023 về việc trồng cây giống lâm nghiệp phân tán trên địa bàn huyện Tri Tôn năm 2023.

Mục đích Tăng diện tích trồng cây xanh và độ che phủ tại các xã, thị trấn. Trong năm 2023, tổ chức trồng 469.273 cây giống lâm nghiệp phân tán, với tổng diện tích ước đạt 100 ha, tỷ lệ che phủ ước đạt 0,3 % nâng độ che phủ toàn huyện là 38,01%. Phát triển phong trào trồng cây xanh trong nhân dân, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái góp phần giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Trồng cải tạo vườn tạp, trồng bổ sung và trồng mới diện tích cây xoài keo trên địa bàn các xã, thị trấn.

1. Địa điểm trồng:

- Các tuyến đê bao, giao thông, cụm tuyến dân cư.

- Trồng tạo cảnh quan nông thôn, cải tạo vườn tạp.

- Trồng cây xanh các công sở, các đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

- Trồng phủ xanh các điểm chùa, di tích lịch sử, điểm văn hóa, du lịch,….

2. Loài cây trồng: Trồng phân tán bảo vệ đê, phủ xanh đất trống, cảnh quan nông thôn,…..: Bạch đàn, Keo lá tràm, Tràm ngoại, Cây lâu năm các loại (Sao, Dầu, Xà cừ, Phượng, Huỳnh đàn,  Gỏ đỏ, Bằng lăng, Giáng hương, Sến,...)

- Trồng cải tạo vườn tạp: Xoài keo.

3. Thời vụ trồng: Đăng ký trồng cho 02 vụ trong năm.

- Vụ I: Từ ngày 15 tháng 6 năm 2023 đến ngày 15 tháng 8 năm 2023.

- Vụ II: Từ ngày 15 tháng 10 năm 2023 đến ngày 15 tháng 12 năm 2023.

- Việc xây dựng kế hoạch trồng cây nên tập trung trồng vào vụ I, do vào mùa mưa nên cây trồng thích nghi và đạt tỷ lệ sống cao hơn và sinh trưởng tốt hơn.

- Trồng vụ II: Chủ yếu là cây tràm ngoại vì được bố trí ở cơ đê, ta – luy nên phải đợi đến khi nước lũ rút xuống thấp thì mới bố trí trồng.

4. Tiêu chuẩn cây giống: Theo qui định chi tiết và kỹ thuật của ngành kiểm lâm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

 

 

VÕ VĂN THANH

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===