Tri Tôn tập huấn văn bản pháp luật phòng chống tham nhũng, phòng cháy chữa cháy

Khoa học - Giáo dục

Tri Tôn tập huấn văn bản pháp luật phòng chống tham nhũng, phòng cháy chữa cháy

29/03/2023

Sáng ngày 29/3/2023 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Tri Tôn tổ chức tập huấn văn bản quy phạm pháp luật đợt I năm 2023 cho lãnh đạo các ban gành đoàn thể huyện, báo cáo vienpha1p luật, lãnh đạo UBND, công an, công chức tư pháp và công chức phụ trách thi đua khen thưởng 15 xã thị trấn.

Responsive image

Các đại biểu được nghe 8 chương, 96 điều của Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2024. Các văn bản về cải cách hành chính.  Pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính. Pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, chỉ thị 5/2023 của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trogn tình hình mới. Nghị định số 104/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, gắn với nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang. kế hoạch của UBND huyện Tri Tôn về thực hiện cải cách hành chính năm 2023.

Đợt tập huấn nhằm giúp cán bộ lãnh đạo huyện và xã nắm vững một số nội dung pháp luật và các văn bản hành ch1inh mới ban hành. Qua đó triển khai th7u5c hei65n có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương và tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên hội viên, quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật, nhất là phòng chống tham những, phòng cháy chữa cháy, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===