Tri Tôn tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 12 chuyên đề

Hoạt động HĐND - UBND

Tri Tôn tổ chức kỳ họp HĐND lần thứ 12 chuyên đề

13/11/2023

Sáng 13/11/2023, HĐND huyện Tri Tôn tổ chức kỳ họp lần thứ 12 (chuyên đề) để thông qua các tờ trình, nghị quyết quan trọng. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh An Giang Lê Thanh Dũng; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang đơn vị số 7 đến dự.

Responsive image

Các đại biểu đã bỏ phiếu kín, thống nhất thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND huyện Tri Tôn nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Trịnh Hữu Phước, nguyên Trưởng phòng Y tế huyện (lý do nghỉ hưu).

Các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2024 của HĐND huyện; Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện Tri Tôn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng thời, thông qua Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vốn và danh mục chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách Trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Tri Tôn giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021 – 2025); Nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vốn và danh mục chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách Trung ương và nguồn ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Tri Tôn giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I (2021 – 2025).

Responsive image

Đối với nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Tri Tôn giai đoạn 2021 – 2025, tổng vốn gần 95,22 tỷ đồng, không đổi so Nghị quyết 10/NQ-HĐND, ngày 5/7/2023 của HĐND huyện; chỉ chuyển đổi nguồn vốn trên 2,5 tỷ đồng thực hiện dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở sang nước sinh hoạt tập trung.

Đối với nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Tri Tôn năm 2023, tổng vốn hơn là 29,11 tỷ đồng, không đổi so với Nghị quyết 11/NQ-HĐND, ngày 5/7/2023 của HĐND huyện, chỉ chuyển đổi tăng và giảm vốn một số dự án cho phù hợp thực tế. Cụ thể, tổng vốn giải quyết tình trạng thiếu đất ở giảm trên 2,5 tỷ đồng, do 7 xã không có nhu cầu thực hiện dự án, 2 xã giảm nhu cầu. Đồng thời, điều chỉnh nguồn vốn hỗ trợ nước sinh hoạt tập trung là 12,47 tỷ đồng, tăng trên 2,5 tỷ đồng, gồm bổ sung mới 11 công trình và điều chỉnh tăng giảm nội bộ 14 công trình.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===