Tri Tôn kỳ họp HĐND lần thứ 9 chuyên đề thông qua nghị quyết thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Hoạt động HĐND - UBND

Tri Tôn kỳ họp HĐND lần thứ 9 chuyên đề thông qua nghị quyết thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia

05/07/2023

Sáng 5/7/2023, HĐND huyện Tri Tôn khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức kỳ họp lần thứ 9 chuyên đề để thảo luận, thông qua một số nội dung về điều chỉnh, bổ sung vốn và danh mục chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 – 2025, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tri Tôn. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh An Giang đơn vị huyện Tri Tôn) đã đến dự.

Responsive image

Các đại biểu tham dự kỳ họp

 Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua nội dung 6 tờ trình ban hành các nghị quyết điều chỉnh, bổ sung vốn và danh mục chi tiết công trình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách Trung ương và nguồn ngân sách địa phương, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Tri Tôn, giai đoạn I (2021 - 2025) và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Tri Tôn.

Cụ thể, nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Tri Tôn là hơn 55,262 tỷ đồng, tăng 3,845 tỷ đồng so với Nghị quyết HĐND huyện ban hành trước đây. Trong đó, ngân sách Trung ương là 52,814 tỷ đồng, ngân sách huyện là 2,448 tỷ đồng. Riêng năm 2023, được phân bổ 10,323 tỷ đồng, không thay đổi so nghị quyết trước đây, nhưng điểu chỉnh tăng vốn 3 công trình, giảm vốn 3 công trình, bổ sung vốn 1 công trình.

Nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Tri Tôn là 284,516 tỷ đồng, tăng 87,954  tỷ đồng so nghị quyết trước đây. Trong đó, thực hiện năm 2023 là 102,503 tỷ đồng, tăng 61,568 tỷ đồng.

Vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Tri Tôn giai đoạn I (2021 – 2025) là 95,217 tỷ đồng, tăng 29,637 tỷ đồng so nghị quyết trước. Trong đó, vốn phân bổ năm 2023 là 29,111 tỷ đồng, thực hiện Dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Responsive image

Chủ tọa kỳ họp

 

Responsive image

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp

 

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===