Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát UBND huyện Tri Tôn về công tác quản lý, đất công

Hoạt động HĐND - UBND

Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát UBND huyện Tri Tôn về công tác quản lý, đất công

16/10/2023

Chiều ngày 16/10/2023 Tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang do Bà Nguyễn Thị Phương Lan - Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn làm trưởng đoàn tổ chức giám sát UBND huyện Tri Tôn về công tác quản lý, sử dụng và khai thác đất công. Cùng tham dự có đồng chí Cao Quang Liêm - Bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện.

          Hiện nay trên địa bàn Tri Tôn  có tổng số 391 khu đất công với tổng diện tích trên 9.305.199 m2. Các khu đất được lập danh sách quản lý theo từng loại đất và từng xã, thị trấn. Trong đó đất phi nông nghiệp là 305 khu,  có 25 khu đất công bị bao chiếm, chiếm 2,48% diện tích. Đất nông nghiệp là 86 khu, trong này có 36 danh mục bị bao chiếm, diện tích bao chiếm chiếm 69,64% diện tích đất công nông nghiệp. Thời gian qua, UBND huyện Tri Tôn kịp thời ban hành các văn bản quản lý đất công. Chỉ đạo ngành chuyên môn và các xã thị trấn rà soát, kiểm tra, đưa vào quy hoạch, hợp lý. Chủ động thực hiện các bước và công khai quy hoạch, bổ sung quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2026, kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Đặc biệt UBND huyện đã thu hồi những khu đất công bị lấn chiếm và những khu đất công chưa sử dụng để xây dựng các công trình văn hóa, tạo diện mạo mới cho huyện.

 Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện, các ngành và các xã, thị trấn thực hiện 8 nội dung là: tăng cường công tác tuyên truyền Luật Đất đai, chỉ thị và công văn của UBND huyện về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện. Kịp thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm và từng giai đoạn. Tăng cường rà soát cập nhật, đưa vào khai thác, sử dụng hợp lý các khu đất còn thiếu. Có kế hoạch, phương án thực hiện đối với những khu đất phải thu hồi, có khả năng thu hồi, xử lý những khu đất đã chuyển công năng sử dụng. Đối với 69 khu đất công được tỉnh phê duyệt cần lập kế hoạch khai thác sử dụng có hiệu quả. Có phương án giải quyết đối với những khu đất bị bao chiếm, cho thuê, cho mượn. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Đối với các danh mục sử dụng đất do HĐND thông qua, hết thời hạn cho thuê, cần rà soát và thu hồi quyền sử dung đất của doanh nghiệp. Riêng khu đất lâm trường 422, UBND huyện cần rà soát nắm lại nhu cầu của các hộ dân, tiến hành lấy ý kiến, thực hiện các bước giao đất để dân sử dụng.

Châu Phong

=== CHÀO MỪNG 190 THÀNH LẬP TỈNH AN GIANG (1832 - 2022) ===